Pravni nasveti

Sejnina v primeru sodelovanja preko pooblaščenca

22. 11. 2023

nagrajevanjeseja NS

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino. Ali se kot udeležba na seji šteje tudi, če član NS pooblasti predsednika NS za glasovanje na seji in pisno poda svoje pripombe in vprašanja. Torej ali mu v tem primeru pripada sejnina, čeprav na seji ni bil udeležen?

ODGOVOR:

Kot je namreč mogoče razbrati iz vašega vprašanje, se je v konkretnem primeru zadevni član seznanil z gradivom za sejo nadzornega sveta ter posredoval tudi svoje pripombe in vprašanja, pri čemer je na se predmetni seji nadzornega sveta skladno z...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close