Pravni nasveti

Objava informacij družbe - član NS

Sem član NS družbe d.o.o. v 100 % občinski lasti, ki bo te dni pridobila koncesijo za storitev. Ali lahko jaz sam kot član NS javno objavim to novico o dodelitvi koncesije (seveda šele ko bo ta postala javna)? Po mojem s tem ne kršim nobene dolžnosti in ne povzročam škode podjetju, ki bi jo morda lahko izkoristil in storil nekdo drug. Prosim za nasvet oz. vaše mnenje

ODGOVOR

v zvezi z vašim vprašanjem uvodoma pojasnjujemo, da so člani nadzornega sveta gospodarske družbe v skladu z določilom 263. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pri opravljanju svojih nalog dolžni ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close