Pravni nasveti

Nasprotje interesov in sorodstveno razmerja med dvema članoma istega organa

19. 02. 2024

nasprotje interesov

V javnem zdravstvenem zavodu smo izvolili predstavnika zaposlenih v svet zavoda. Ta predstavnik je hkrati tudi podpredsednik sveta zavoda, torej je v nadzornem odboru javnega zdravstvenega zavoda. Zanima me naslednje:
- Ali člana sveta zavoda, ki je hkrati tudi podpredsednika sveta javnega zdravstvenega zavoda pri svojem delovanju zavezuje kodeks etike Združenja nadzornikov Slovenije?
- Ali sta lahko člana javnega sveta zavoda v tem istem svetu zavoda v sorodstvenem razmerju? Ali v tem primeru ne gre za konflikt interesov?

ODGOVOR:

V zvezi z vašimi vprašanji uvodoma pojasnjujemo, da Kodeks profesionalne etike ZNS načeloma zavezuje zgolj člane ZNS. Ne glede na navedeno poudarjamo, da so v tem kodeksu zbrana usmeritve in priporočila na podlagi uveljavljenih dobrih praks in višjih etičnih standardov pri upravljanju gospodarskih družb ter drugih primerljivih entitet, zaradi česar...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close