Priporočila in kodeksi

Prioritete za delo revizijskih komisij 2024/2025

29. 02. 2024

revizijske komisije

Naloge in odgovornosti revizijske komisije v povezavi s spremljanjem in nadziranjem poslovanja se širijo in povečujejo, tako zaradi novih zakonskih zahtev po poročanju kot zaradi novih ali pomembnejših tveganj ter večjih pričakovanj deležnikov glede obsega in kakovosti poročil gospodarskih družb o različnih vidikih poslovanja.

Nadzorni svet naj razmisli o ustanovitvi dodatne komisije nadzornega sveta (npr. za tveganja, kadar ne gre za finančne družbe, kjer je ta že obvezna) za področji umetne inteligence (UI) in kibernetske varnosti ali se odloči za prenos teh nalog na obstoječo komisijo (npr. revizijska komisija, če ima ustrezne časovne in kadrovske vire), kadar posebnosti družbe in obseg dela nadzornega sveta to zahtevajo.  Področji UI in kibernetske varnosti smo zato uvrstili med spremljanje obvladovanja novih in povečanih tveganj.

Ko revizijska komisija načrtuje svoje aktivnosti za leti 2024 in 2025, je pomembno, da opredeli prednostne naloge. V nadaljevanju predstavljamo štiri najpomembnejša področja delovanja revizijskih komisij in usmeritve za njihovo delo v obdobju 2024/2025. Članom revizijskih komisij smo v dodatku po različnih vsebinskih sklopih pripravili nabor vprašanj za omenjena področja delovanja, ki naj bodo v pomoč pri praktičnem delu.

Prioritete za delo revizijskih komisij v letih 2024/2025:
1. Spremljanje postopka računovodskega poročanja ter učinkovitosti in uspešnosti delovanja notranjih kontrol.
2. Spremljanje poročanja o trajnostnosti.
3. Spremljanje obvladovanje novih in povečanih tveganj.
4. Sodelovanje z zunanjim revizorjem.

Prav tako je pomembno, da ima revizijska komisija na voljo potrebno znanje in izkušnje, ki ustrezajo spreminjajočim se nalogam ter omogočajo kakovostno spremljanje in nadziranje vse bolj zapletenih področij poslovanja. To lahko zagotovijo z izobraževanjem članov, z novimi člani, ki imajo potrebna znanja in izkušnje, ali z najemom zunanjih strokovnih svetovalcev za posamezna področja, za katera revizijska komisija sama nima zadostnih kompetenc. Revizijski komisiji je potrebno zagotoviti primerna finančna sredstva za izobraževanje in strokovno podporo pri izvajanju njenih nalog. 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH kodeks, sdh, državne družbe

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close