Gradiva izobraževanj

Računovodsko poročilo

06. 03. 2024

letno poročilo

 • Računovodski izkazi in odgovornost uprave, revizorja in nadzornega sveta v povezavi z njimi.
 • Podlage za pripravo računovodskih izkazov (SRS, MSRP, predpostavka o delujočem podjetju,...).
 • Pomembne računovodske usmeritve in možnosti izbire.
 • Pomembne računovodske ocene in negotovosti (vključno z negotovostjo zaradi agresije v Ukrajini).
 • Popravek napake iz preteklih let, sprememba računovodske usmeritve, sprememba računovodske ocene.
 • Razkrivanje vplivov makroekonomskega okolja na poslovanje družbe.
 • Vpliv prejetih državnih pomoči na računovodske izkaze ter njihovo razkrivanje v letnem poročilu.
 • Razkrivanje dogodkov po datumu poročanja.
 • Obvezna razkritja in pomembnost.
 • Razkriti več ali manj? Koliko je ravno prav?
 • Standardi, ki še ne veljajo in njihov vpliv na bodoče računovodske izkaze.
 • Povezava računovodskega poročila s poslovnim poročilom.

No search results

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

O pomenu in korporativni integriteti v praksi - razvoj kompetenc za nadzornike

Na Združenju nadzornikov Slovenije (ZNS) smo skupaj z drugi ...

Poglej dokument
01. 04. 2022 - Gradiva izobraževanj - Boštjan Trstenjak etika, korporativna integriteta

Priporočila dobre prakse sodelovanje delavcev v organu nadzora

Priporočila dobre prakse sodelovanje delavcev v organu nadz ...

Poglej dokument
05. 10. 2023 - Gradiva izobraževanj - dr. Anja Strojin Štampar in Gorazd Podbevšek sodelovanje delavcev

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close