Pravni nasveti

Obravnava nerevidiranega letnega poročila

V teh dneh poteka diskusija s člani RK in NS glede obravnave nerevidiranega LP. Smo velika delniška družba. Eni so mnenja, da se rok 31.3. nanaša na sestavljeno nerevidirano letno poročilo (ZGD), do katerega sta se v tem istem roku že opredelila tako revizijska komisija, kot tudi nadzorni svet. Vprašanje se torej glasi ali je potrebno do 31.3. obravnavati nerevidirano letno poročilo na RK in NS?

ODGOVOR

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da 54. člen ZGD-1 v 1. odstavku določa, da mora poslovodstvo družbe (tj. uprava) letno poročilo pripraviti najkasneje v roku 3 mesecev po zaključku poslovnega leta. Navedeni rok...

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close