Pravni nasveti

Letno poročilo in odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička

Na NS obravnavamo letno poročilo družbe, pri čemer pa prejšnje poročilo oz. celo dva na skupščini potem nista bili potrjeni (posebna revizija itd). Glede na to, da skupščina sprejme sklep o višini letnega in pa zlasti bilančnega dobička, me zanima ali se tako pri ugotovitvi letošnjega bilančnega dobička upoštevajo prejšnje letna poročila in preneseni dobički, čeprav niso bili potrebni na zadnjih dveh letnih skupščinah? Ali bi to morali kako drugače potem predlagati kot NS?

ODGOVOR
Predpostavljamo, da naj bi v konkretnem primeru skupščina o sprejemu letnega poročila odločala, ker so bile podane z zakonom določene predpostavke za sprejem letnega poročila s strani skupščine delniške družbe oziroma je takšen način skladen z dispozitivnim načinom ureditve upravljanja družbe z omejeno odgovornostjo. V odsotnosti navedenega o sprejemu letnega poročila tako v delniški družbi kot v ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close