Pravni nasveti

Zastaralni rok terjatev iz naslova sejnin in plačil za opravljanje funkcije

07. 05. 2024

nagrajevanje

Skupščina je sprejela sklep, da člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji sejnino. Poleg sejnine pa tudi osnovno plačilo za opravljanje funkcije, ki je  določeno letno na posameznega člana, pri čemer se le-to izplačuje v sorazmernih mesečnih izplačilih.
Zanima nas rok v katerem zastarajo terjatve iz naslova sejnin kot tudi rok v katerem zastarajo terjatve  iz naslova osnovnih plačil za opravljanje funkcije.

ODGOVOR

Člani nadzornega sveta so v konkretnem primeru upravičeni do sejnine na podlagi enega pravnega naslova (sklepa skupščine o določitvi višine prejemkov članov nadzornega sveta), pri čemer je vsaka navedena terjatev samostojna (z njo je mogoče samostojno razpolagati) in dospeva v določenih časovnih presledkih, ki so krajši od enega leta (nadzorni svet se praviloma sestane vsaj enkrat v četrtletju). Omenjeno ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close