Pravni nasveti

Ali se vse gradivo za sejo NS obravnava tudi na seji uprave?

Gradiva, katera na sejah obravnava nadzorni svet družbe, so običajno predhodno (tudi iz razloga, ker jih pripravlja uprava) obravnavana tudi na sejah uprave. Gre predvsem za redna poročila o poslovanju družbe, letno poročilo, poročila nosilcev ključnih funkcij, poročila o stanju in vodenju večjih projektov ter podobno. V določenih primerih pa obstajajo okoliščine, zaradi kateri je verjetno primerneje, da se gradiva obravnava zgolj v okviru nadzornega sveta. To bi bilo gradivo, vezano na postopek imenovanja članov uprave, gradivo, vezano na postopek izvedbe samoocenitve dela nadzornega sveta in podobno.
Prosila bi za vaše mnenje, ali je običajna/dobra praksa, da je vse gradivo, ki se obravnava na sejah nadzornega sveta, predhodno obravnavano tudi na sejah uprave družbe oziroma ali je v določenih primerih priporočljivo, da se gradivo obravnava zgolj na sejah nadzornega sveta in kateri so ti primeri?

ODGOVOR

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da je za pripravo gradiva za nadzorni svet načeloma odgovorna uprava, s katero pri pripravi gradiva sodeluje sekretar NS (če je imenovan). Ne glede na navedeno pa je po našem mnenju mogoče...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close