Pravni nasveti

Odločanje o bilančnem dobičku odvisne družbe

Javno podjetje (mama) ima hčerko, ki izvaja investicije (ustvarja dobiček). Skupščina holdinga izda sklep o uporabi bilančnega dobička hčerke (kjer ni nadzornega sveta ampak obravnavamo poslovanje kot NS mame). Nič spornega, vendar letos ponovno skoraj cel preostanek dobička s sklepom prenašajo na mamo. Poslovanje mame in njene obveznosti bodo na meji likvidnosti oziroma se bodo pojavile velike težave.
Kakšne so pristojnosti in odgovornost NS mame (nadzorniki odgovarjamo s celotnim premoženjem - 544.člen in 81. člen ZGD-1 - če to velja v tem primeru)? Glede na ZGD-1 in 230. člen (4., 5. in 6. odstavek) NS nima nobenega vpliva na to odločitev. Ali kot NS mame lahko sprejmemo kakšne sklep(e) - sklep skupščine je že v izvajanju? Kot NS bi se morali nekako odzvati. Pojavi pa se vprašanje neodvisnosti in lojalnosti holdingu, ki nas je imenoval.
Kar zapleteno. Kako odreagirati na vse navedeno? Osebno mislim, da ne moremo sprejemati sklepov v tem primeru. Ali pač?

ODGOVOR

Iz vašega vprašanja razumemo, da gre v konkretnem primeru za razmerje med obvladujočo in odvisno družbo v dejanskem koncernu, pri čemer je odvisna družba ustanovljena v pravnoorganizacijski obliki d.o.o., brez nadzornega sveta.

Glede na zgornje velja uvodoma pojasniti, da gre...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close