Pravni nasveti

Imenovanja članov NS v javnem občinskem podjetju

Smo  javno podjetje v lasti dveh občin.  Vprašanje se nanaša na postopek imenovanja članov NS in sicer je v  Odloku o ustanovitvi in Družbeni pogodbi navedeno, da o imenovanju in odpoklicu članov NS odloča Skupščina. Nadalje zgoraj navedena akta določata, da dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese ustanoviteljic, imenuje in odpokliče skupščina (vsaka občina predlaga svojega). Skupščina družbe o tem odloča soglasno.
Prvo vprašanje se nanaša na to, kdo je po vašem mnenju tisti, ki Skupščini predlaga člana? V prvi občini je o kandidatu odločal občinski svet, v drugi pa bi kandidata želel neposredno predlagati župan sam.
Drugo vprašanje: Kdo je običajno tisti, ki predlaga imenovanje članov v NS oziroma kdo bi moral biti?
Tretje vprašanje: V kolikor bo Skupščini za člana v NS predlagan kandidat, ki ga ne bosta potrdila oba člana skupščine (kot navedeno zgoraj se o tem odloča soglasno), ali je potrebno odločitev glasovanja (npr. tistega člana ki bo proti) obrazložiti ali zadošča zgolj poročilo o glasovanju, da je bil en kandidat proti in zato sklep ni bil sprejet (sprašujem v primeru, ko npr. član Skupščine svoje odločitve ne bo želel komentirati oziroma obrazložiti).

ODGOVOR:

Skladno z določili konkretne Družbene pogodbe (Družbena pogodba) in Odloka o ustanovitvi javnega podjetja, d.o.o., (Odlok) dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese ustanoviteljic, imenuje in odpokliče skupščina, in sicer enega na predlog...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close