Pravni nasveti

Dostop do gradiva nadzornega sveta in revizijske komisije

Ali sme družba vsa gradiva (vabila, zapisniki sej,…), ki jih pošilja članom nadzornega sveta družbe in članom revizijske komisije, posredovati osebi, ki ni član NS ali RK, je pa zaposlena pri enemu od družbenikov družbe, ki predlagajo člane NS in RK skupščini, vendar ta oseba ne sodeluje na sejah.

Ali potrebujemo soglasje ali sklep NS in RK, da se gradivo sme pošiljati osebam, ki so izven organa nadzora in ne sodelujejo na sejah kot poročevalci ali v kakšni drugi vlogi? Ali je zadostna podlaga za posredovanje gradiva tretji osebi, zahteva enega od družbenikov ali bi to moral obravnavati NS oz. RK? Vsa gradiva so opredeljena kot poslovna skrivnost. Poslovnik o delu NS in RK pa predvideva, da se gradivo pošilja samo članom NS in RK.

ODGOVOR

Menimo, da je v konkretnem primeru zadostna in primerna podlaga za posredovanje gradiva in ostale dokumentacije, ki se nanaša na delo ter delovanje nadzornega sveta ter revizijske komisije, družbeniku, družbenikova zahteva do...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close