Pravni nasveti

Neodvisnost članov nadzornega sveta - revizijska komisija in delavski predstavniki

Prosim vas za odgovor glede neodvisnosti članov nadzornega sveta kot sledi:
Ali se lahko neodvisnost nadzornega sveta zagotavlja samo preko sestave revizijske komisije v kateri je en član te komisiji zunanji član (neodvisni član)?
Kaj pa neodvisni predstavniki delavcev?

ODGOVOR

Določila ZGD-1 vzpostavljajo zahtevo po neodvisnosti le v razmerju do sestave revizijske komisije nadzornega sveta (281. člen ZGD-1), medtem ko te zahteve ne opredeljujejo izrecno v razmerju do članov nadzornega sveta. Neodvisnost članov nadzornega sveta (ki se sicer neposredno povezuje tudi z obvladovanjem nasprotja interesov ter dolžnostjo ravnanja v dobro družbe kot zakonske materije) je v Republiki Sloveniji poudarjena v priporočilih dobre prakse, torej v Kodeksu upravljanja za...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close