Pravni nasveti

Nasprotje interesov ali nezdružljivost funkcij

20. 06. 2024

nasprotje interesov

Ali je član nadzornega sveta dobavitelja (občinsko javno podjetje) zavodu, kjer je tudi član sveta tega zavoda (imenovan kot predstavnik Vlade RS) v nasprotju interesov in ali je s tem kršen tudi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije oziroma kakšen drug zakon?

ODGOVOR

V zvezi z vašim vprašanjem uvodoma pojasnjujemo, da dejstvo, da je določena oseba hkrati imenovana za člana nadzornega sveta v javnem podjetju in hkrati član sveta zavoda, katerega dobavitelj je zadevno javno podjetje samo po sebi ne predstavlja kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), saj ZIntPK nezdružljivost navedenih funkcij ne predpisuje (v zvezi z nezdružljivostjo funkcij gl. predvsem 26. in 27. člen ZIntPK).

Ne glede na navedeno pa opozarjamo, da...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close