Pravni nasveti

Na katero skupščino uvrstiti točko glede politike prejemkov skladno z 294.a členom ZGD-1

V stališču ZNS (Strokovno stališče ZNS glede implementacije drugega odstavka 514.a člena ZGD-1 - izjeme glede oblikovanja RK za odvisne družbe, ki so srednje družbe ali po pogodbi o obvladovanju  je navedeno: »ZNS zato družbam, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, priporoča da točko o glasovanju skupščine o politiki prejemkov skladno 294.a členu ZGD-1 uvrstijo na prvo skupščino po uveljaviti tega člena zakona, nadzornim svetom pa priporoča, da pristopijo k oblikovanju teh politik. Ker bo omenjeni člen stopil v veljavo šele z dnem 24.8.2021, bo to v praksi pomenilo, da bodo politike prejemkov predmet skupščinskega odločanja šele v sezoni rednih skupščin teh družb v letu 2022.«
Glede na dejstvo, da je možno letošnje redne letne skupščine izvesti še od 24.8., ko prične veljati 294. a člen, pa do 31.8.2021 (3. odstavek 294. člena ZGD-1), bi verjetno morala biti na dnevnem redu skupščin, ki bodo izvedene v teh dneh, tudi točka glede politike prejemkov. Lahko se zgodi, da bo naša letošnja redna letna skupščina ravno v teh dneh, zato bi radi že sedaj dobili eksplicitni odgovor.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close