Pravni nasveti

Ali za imenovanje predstavnikov delavcev v NS obstajajo kakšni kriteriji?

Ali za imenovanje  predstavnikov delavcev obstajajo kakšni kriteriji? Ali je lahko kot predstavnik delavcev imenovan nekdo, ki nima niti srednješolske izobrazbe in ima končano osnovno šolo?

Odgovor:

Stopnja izobrazbe za člana nadzornega sveta ni zakonsko opredeljen pogoj, jo pa določajo priporočila dobre prakse zapisana v kodeksih upravljanja družb kot enega izmed pogojev za članstvo v nadzornem svetu. Tako 12.1 načelo Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb določa najmanj univerzitetno izobrazbo (stari program) oziroma magisterij iz stroke (2. bolonjska stopnja). Poleg tega pogoja pa se v povezavi z nivojem znanj še čim bolj upošteva izpolnjevanje naslednjih pogojev: celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja; ustrezne delovne...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close