Pravni nasveti

Ali se je uveljavila kakšna praksa glede plačila članom RK ko po uveljavitvi novele ZGD-1K RK obvladujoče družbe prevzame naloge RK v odvisnih družbah

ZNS je izdalo Strokovno stališče ZNS glede implementacije drugega odstavka 514.a člena ZGD-1- izjeme glede oblikovanja RK za odvisne družbe, ki so srednje družbe ali po pogodbi o obvladovanju (6. 5. 2021), kjer opozarjate tudi na ureditev plačila članom revizijskih komisij v primerih, ko RK obvladujoče družbe prevzame naloge RK v odvisnih družbah. Prosim bi za informacijo, ali se je uveljavila kakšna praksa glede plačila članom RK. Smo javna delniška družba v pretežni državni lasti, kjer je RK obvladujoče družbe prevzela naloge RK v odvisnih družbah v skladu z izjemo po ZGD-1K.

Odgovor:

V zvezi z zastavljenim vprašanjem vas opozarjamo na SDH priporočila, ki so bila izdana za ureditev prejemkov za člane nadzornih svetov družb, ki so kot subjekti javnega interesa (SJI) po uveljavitvi novele ZGD-1K oblikovale nadzorne sveta in revizijske komisije. Priporočila so bila izdana kmalu po predmetnem stališču ZNS in urejajo znižanje prejemkov za NS in RK družb, ki so prisilno postali SJI in niso tako kompleksne družbe, da bi imeli plačila kot so urejena v prilogi SDH kodeksa.

V praksi so družbe, ki so za svoje odvisne družbe uporabile izjemo po...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close