Pravni nasveti

Poročanje na svetu delavcev o sejah nadzornega sveta

V družbi je prišlo do zamenjave sveta delavcev (SD) in predstavik delavcev v NS je po novem vabljen k vnaprejšnjem posvetovanju in poročanju o sejah NS v skladu s členom Poslovnika SD: »Član nadzornega sveta lahko pred vsako sejo nadzornega sveta zahteva sklic seje sveta delavcev zaradi oblikovanja ustreznih stališč in usmeritev za njegovo delo. Član nadzornega sveta po vsaki seji nadzornega sveta poroča svetu delavcev.« S prejšnjim SD je bilo urejeno skladno s  pravili ZNS, da o zadevah poroča direktor, zdaj pa so zastavili drugače. V bodoče tako želijo vzpostaviti redno poročanje o sejah nadzornega sveta, seveda glede tem, ki niso zaupne narave in o katerih ne poroča direktor.
 Ali je tak člen poslovnika SD sploh zakonit in o čem naj potem sploh poroča SD o sejah NS?

ODGOVOR

80. člen Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) določa, da člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, zastopajo interese vseh delavcev v okviru pooblastil tega organa v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali zakonom, ki ureja zadruge, in statutom družbe. Iz navedenega sledi, da...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close