Gradiva izobraževanj

Predstavitev Prioritet za delo revizijskih komisij 2024/2025

15. 03. 2024

revizijske komisije

Naloge in odgovornosti revizijske komisije v povezavi s spremljanjem in nadziranjem poslovanja se širijo in povečujejo, tako zaradi novih zakonskih zahtev po poročanju kot zaradi novih ali pomembnejših tveganj ter večjih pričakovanj deležnikov glede obsega in kakovosti poročil gospodarskih družb o različnih vidikih poslovanja.


Webinar 15.3.2024 je namenjen vsem članom NS, saj ustanovitev revizijske komisije v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta kot je opredeljena v zakonodaji.


Delovna skupina ZNS za revizijske komisije v sodelovanju z novim partnerjem BDO Revizija, d.o.o. predstavlja Prioritete za delo revizijskih komisij v letih 2024/2025. Poleg osnovnega področja delovanja revizijskih komisij zakonske zahteve vedno bolj posegajo tudi na druga poslovna področja. Na podlagi naših raziskav in razprav s člani revizijskih komisij in poslovodstvi družb izpostavljamo vsebine, ki bi jih revizijske komisije morale upoštevati med določanjem in izvajanjem prednostnih nalog v naslednjih dveh letih. Ko revizijska komisija načrtuje svoje aktivnosti za leti 2024 in 2025, je pomembno, da opredeli prednostne naloge. V dokumentu predstavljamo štiri najpomembnejša področja delovanja revizijskih komisij in usmeritve za njihovo delo v obdobju 2024/2025, v dodatku po različnih vsebinskih sklopih pa smo pripravili nabor vprašanj za omenjena področja delovanja, ki naj bodo v pomoč pri praktičnem delu.

Na webinarju smo vse 4 prioritete podrobno predstavili in jih komentirali iz prakse skupaj s primeri vprašanj, ki lahko pomagajo revizijski komisiji pri njenem delu.


Prioritete za delo revizijskih komisij v letih 2024/2025:
1. Spremljanje postopka računovodskega poročanja ter učinkovitosti in uspešnosti delovanja notranjih kontrol.
2. Spremljanje poročanja o trajnostnosti.
3. Spremljanje obvladovanje novih in povečanih tveganj.
4. Sodelovanje z zunanjim revizorjem.

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

O pomenu in korporativni integriteti v praksi - razvoj kompetenc za nadzornike

Na Združenju nadzornikov Slovenije (ZNS) smo skupaj z drugi ...

Poglej dokument
01. 04. 2022 - Gradiva izobraževanj - Boštjan Trstenjak etika, korporativna integriteta

Priporočila dobre prakse sodelovanje delavcev v organu nadzora

Priporočila dobre prakse sodelovanje delavcev v organu nadz ...

Poglej dokument
05. 10. 2023 - Gradiva izobraževanj - dr. Anja Strojin Štampar in Gorazd Podbevšek sodelovanje delavcev

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close