CERTIFICIRANJE

Evropska akreditacija za ZNS izobraževanje za nadzornike in Certifikat ZNS

Program izobraževanja za nadzornike za pridobitev »Potrdila za nadzornike«, ki ga izvaja Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in »Certifikat ZNS«, imata poleg domače kvalifikacije (MGRT) tudi evropsko akreditacijo (ecoDa).

Kako dobro poznate področje in delo nadzornih svetov?

Profesionalizacija, izobraževanje in strokovni razvoj...

Več informacij

Katarina Jurić, vodja pisarne
T: 01 530 86 40
M: 031 414 909
E: katarina.juric@zdruzenje-ns.si

Certificiranje znanj za člane NS in UO

Certificiranje znanj članov NS in UO je postopek pridobitve strokovne kvalifikacije posameznika v skladu z vnaprej določenim učnim načrtom, ki dokazuje določeno raven usposobljenosti za opravljanje nadzorne funkcije.
 
 
 

Namen in koristi:
 • povečanje strokovnosti članov NS in UO,
 • usmerjenost v etičnost ravnanj pri opravljanju funkcije nadzornika,
 • spodbujanje članov NS za izobraževanje in posodabljanje znanj s področja delovanja NS,
 • omogočanje profesionalne uveljavitve posameznika s pridobitvijo strokovne kvalifikacije,
 • oblikovanje ustrezne ponudbe strokovnjakov za kandidate za članstvo v NS in UO,
 • izboljšanje standardov upravljanja družb.


Certificiranje znanj za člane NS in UO pri ZNS poteka v dveh ravneh:

I. »Potrdilo za nadzornike« = udeležba na izobraževanju Standardna znanja za nadzornike
Z udeležbo na izobraževanju posameznik dokazuje, da se je udeležil programa izobraževanja, ki vsebuje potrebna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora. Program je kvalificiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
>>> več
I. raven strokovne kvalifikacije:
UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJU – »POTRDILO ZA NADZORNIKE«

 • zahtevana je prisotnost na vseh tematskih sklopih na tridnevnem izobraževanju Standardna znanja za nadzornike, ki je kvalificiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 • potrdilo je obvezno za člane nadzornih svetov, ki jih je v te organe predlagal upravljalec kapitalskih naložb države (SDH, d.d.);
 • uvajanje v funkcijo člana nadzornega sveta, posodabljanje določenih znanj in priprava na izpit za pridobitev Certifikata ZNS;
 • po končanem izobraževanju pridobite »Potrdilo za nadzornike« - potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov;
 • vpis v register imetnikov "Potrdila za nadzornike".


II. Certifikat ZNS = opravljanje izpita in obnavljanje znanj
S certifikatom posameznik dokazuje, da je z opravljenim izpitom (aplikativno preverjanje znanj) pridobil ustrezna strokovna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora. Tak posameznik se zaveže k etičnemu ravnanju in posodabljanju znanj s področja delovanja nadzornih svetov.
>>> več
II. raven strokovne kvalifikacije:
OPRAVLJANJE IZPITA - CERTIFIKAT ZNS

 • ustni izpit pred izpitno komisijo - preverjanje strokovne usposobljenosti posameznika po tematskih sklopih iz izobraževanja Standardna znanja za nadzornike;
 • predhodna udeležba na izobraževanju Standardna znanja za nadzornike ni pogoj za pridobitev certifikata;
 • zaveza k spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS (obvezno članstvo v ZNS);
 • vpis v register imetnikov Certifikata ZNS in register imetnikov "Potrdila za nadzornike";
 • s pridobitvijo Certifikata ZNS je istočasno pridobljeno tudi "Potrdilo za nadzornike";
 • slavnostna podelitev certifikatov ob koncu leta - "Srečanje certificiranih nadzornikov";
 • Certifikat ZNS je potrebno vsaki dve leti obnavljati (princip vseživljenjskega učenja);
 • strokovno kvalifikacijo podeljujemo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Slovenskim državnim holdingom, d.d.
 • Certifikat ZNS Plus predstavlja nadgradnjo Certifikata ZNS in nagrajuje tiste, ki redno in neprekinjeno posodabljajo svoja znanja s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb.

 

ZNS na področju certificiranja zasleduje naslednjo politiko:
 • določa obseg potrebnih znanj za opravljanje izpita,
 • nadzira strokovnost in kakovost programov, predavateljev, komisij in postopkov certificiranja,
 • izdaja Potrdilo za nadzornike in Certifikat ZNS ter vodi evidenco imetnikov teh kvalifikacij v registrih,
 • promovira certificiranje in imetnike obeh strokovnih kvalifikacij.


Partnerji in podporniki Certifikata ZNS