ČLANSTVO

Strokovni razvoj za člane NS in UO, komisij in sekretarjev


 

Strokovne kvalifikacije...

Več informacij

Katarina Jurić, vodja pisarne
T: 01 530 86 40
M: 031 414 909
E: katarina.juric@zdruzenje-ns.si

Članstvo

Postanite član ZNS

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je edina strokovna organizacija v Sloveniji, ki združuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov, članov njihovih komisij ter druge deležnike korporativnega upravljanja.

ZNS povezuje tudi družbe zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja v okviru korporativnega članstva.

>>> več                                  

>>> včlanitev

Prednosti članstva

ZNS članom omogoča dostop do vseh strokovnih virov potrebnih za delo nadzornih svetov in upravnih odborov, hitro strokovno pomoč in članska srečanja. Svoje člane spodbuja k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.


Višina članarine

Kot posameznik poravnate letno članarino osebno ali pa vam jo poravna družba, ki jo navedete kot plačnika.

  • Letna članarina v koledarskem letu 2020 znaša 160 EUR, za upokojence in študente pa 40 EUR.
  • Posamezniki, ki se včlanjujejo v obdobju od oktobra do decembra tekočega leta, plačajo pristopnino 40 EUR, ki velja kot članarina za tekoče leto.

ugodnost Kolektivno članstvo - za včlanitev vsaj treh (3) oseb iz družbe, ponujamo 20 % popust pri plačilu članarine


>>> več

 

 "Člani ZNS morajo skrbeti za svojo osebno integriteto,
kar pomeni, da ravnajo v skladu z etičnimi načeli in veljavnimi predpisi
."
Kodeks profesionalne etike ZNS