ČLANSTVO

Strokovni razvoj za člane NS in UO, komisij in sekretarjev


 

Strokovne kvalifikacije...

Več informacij

Katarina Jurić, vodja pisarne
T: 01 530 86 40
M: 031 414 909
E: katarina.juric@zdruzenje-ns.si

Pogosta vprašanja

Kdo je lahko član ZNS?
Člani ZNS so lahko (6. člen Pravil ZNS):
 • člani NS in neizvršni člani UO gospodarskih družb z območja Republike Slovenije;
 • člani komisij in sekretarji NS in UO ter posamezniki, ki kažejo interes za včlanitev, če izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje članov organov vodenja in nadzora;
 • tuji državljani iz 1. ali 2. alineje tega člena;
 • pravne osebe, ki so praviloma gospodarske družbe in organizacije (korporativni člani), zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja in nadzorniške funkcije v okviru poslanstva ZNS. Za posameznike, včlanjene v sklopu korporativnega članstva, veljajo enaki kriteriji za članstvo v ZNS.

Člani ZNS so zavezani k spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS in Pravil ZNS ter si prizadevajo za dobro prakso delovanja NS kot to določajo priporočila, ki jih je sprejelo ZNS.

ZNS povezuje vse deležnike korporativnega upravljanja, ki so zainteresirani za dvig standardov korporativnega upravljanja v Sloveniji. Najbolj številčni pa so člani nadzornih svetov (NS).

Kakšne so vrste članstva?

INDIVIDUALNO

Kot posameznik poravnate letno članarino osebno ali pa vam jo poravna družba, ki jo navedete kot plačnika.
Popust za kolektivno članstvo in upokojence ter študente.

KORPORATIVNO

Korporativni člani so pravne osebe, ki so dolgoročno zainteresirane za razvoj in povečevanje zaupanja v sisteme upravljanja podjetij.Kako postanem član/ica ZNS?
 1. Včlanite se tako, da preko spletne strani ZNS izpolnite pristopno izjavo ali  jo natisnete in jo pošljete po pošti.
 2. S pristopom v ZNS sprejemate Pravila ZNS in se zavežete k spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS ter potrjujete, da izpolnjujete zakonske pogoje za imenovanje članov organov vodenja in nadzora (skladno s 6. čl. Pravil ZNS).
 3. Po prejemu vaše pristopne izjave, boste na svoj elektronski naslov prejeli »paket dobrodošlice«, geslo za dostop do članskih strani in račun za članarino. Članarina je aktivirana za čas koledarskega leta.
 4. Redno boste prejemali naša obvestila in vabila na dogodke ZNS
 5. Povabljeni boste na Uvodno srečanje za nove člane ZNS.

 VČLANITEV

Članarina
 • Kakšna je praksa pri plačevanju članarine?
  Več kot 70 % članom članarino v ZNS plačuje izbrano podjetje (kjer so zaposleni, so lastniki ali pa opravljajo nadzorniško funkcijo).
 • Ali je članarina davčno priznan odhodek?
  Članarina ni davčno priznani odhodek. Podjetje mora od članarine obračunati boniteto.

pojasnilo ZNS