Vodnik po izjavah, obrazcih in poročanjih članov NS v času mandata

Zbirko vzorcev ves čas dopolnjujemo in posodabljamo v skladu s spremembami zakonodaje in potrebami uporabnikov. Posamezne dokumente posodabljamo, zato jih je treba uporabljati preudarno in smiselno glede na to kdaj so bili pripravljeni oziroma posodobljeni in katera zakonodaja oz. avtonomni pravni viri so bili takrat že v veljavi. V kolikor opazite kakršnokoli spremembo ali potrebo po novi predlogi (vzorcu) nam pišite na: info@zdruzenje-ns.si.


 

OB KANDIDATURI / IMENOVANJU

Izpolnjevanje pogojev

 • Izjava o izpolnjevanju pogojev za člana nadzornega sveta

Ob kandidaturi in ob imenovanju (vpis v sodni register): Novi člani organa vodenja ali nadzora morajo prijavi za vpis v register priložiti pisno izjavo, da za njegovo imenovanje ni zakonskih ovir in izpolnjujejo zakonske pogoje.

 • Soglasje za postopek izbire, ki ga bo vodila nominacijska komisija
 • Soglasje za imenovanje za člana nadzornega sveta družbe

 


Obdelava osebnih podatkov

 • Izjava o privolitvi o obdelavi in uporabi osebnih podatkov v zvezi s kandidaturo za člana NS družbe

 


Osebna integriteta

 • Izjava (potencialnega) kandidata za člana nadzornega sveta o osebni integriteti in poslovni etičnosti
 • Priloge kandidata k prijavi v Portal Kadrovske komisije SDH (akreditacija): Izjava ob kandidaturi za akreditacijo za člana organov nadzora; Izjava o privolitvi k obdelavi in uporabi osebnih podatkov v procesu akreditacije in nominacije; Izjava (potencialnega) kandidata za člana nadzornega sveta o osebni integriteti in poslovni etičnosti; Izjava (potencialnega) kandidata za člana nadzornega sveta o poznavanju pravic in obveznosti člana nadzornega sveta o delovanju nadzornih svetov.

 


Konflikt interesov in neodvisnost

 • Izjava o neodvisnosti člana NS ali komisije NS družbe

Ob imenovanju, enkrat letno in ob vsaki spremembi član NS izpolni izjavo o neodvisnosti.

 


Razkritje nasprotja interesov

 • Uradna oseba po ZIntPK ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem če pride do spremembe (več na strani KPK >>>)
 • Izjava na podlagi drugega odstavka 59. člena ZSDH-1

Vodstveno mesto v SDH ali kandidat za člana v organu vodenja ali nadzora v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv - pred odločanjem o imenovanju mora kandidat organu, ki ga imenuje, predložiti izjavo, s katero razkriva, ali se je znašel v okoliščinah, ki bi lahko povzročile konflikt interesov skladno s tem členom.


 

OB NASTOPU (IN V ČASU) MANDATA

Osebna integriteta („fit&proper“ – ustreznost in primernost)

Novoimenovani člani v finančnih inštitucijah ob vpisu v register.

 • Vprašalnik za člana nadzornega sveta za potrebe presoje sposobnosti in primernosti (Izjava o primernosti) – AZN
 • Vprašalnik KAN za ocenjevanje primernosti za opravljanje funkcije člana upravljalnega organa banke ali hranilnice - Banka Slovenije

 


Povezane osebe

Ob nastopu funkcije in nemudoma ob spremembah.

 • Izjava člana nadzornega sveta o povezanih osebah (zavarovalnice)
 • Izjava za ugotavljanje skupine povezanih oseb (banke in hranilnice za namen ugotavljanja izpostavljenosti banke na podlagi Zakona o bančništvu)
 • Izjava povezane osebe z revidirano družbo (srednje in velike družbe)

 


Zaupnost in poslovna skrivnost

 • Izjava o zaupnosti in varovanju poslovne skrivnosti

S pisnim sklepom družba določi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost (ZGD -1).

 


Politična izpostavljenost

 • Izjava o politični izpostavljenosti
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) - banke, hranilnice, finančne institucije, zavarovalnice, revizijske družbe in samostojni revizorji, BPH, odvetniške družbe,…

 


ZPIZ, FURS

 • Izjava o obveznem zavarovanju na podlagi ZPIZ-2

Ob nastopu funkcije, za namen obračunavanja dajatev (ZPIZ- 2).

 • Uveljavljanje dejanskih stroškov v zvezi z dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (ZDavP-2)
 • Dohodnina (ZDoh-2)

Premoženjsko stanje – KPK

Zavezanci po ZintPK morajo poročati enkrat letno o spremembah v premoženjskem stanju za preteklo leto, če se je premoženje povečalo ali zmanjšalo za več kot 10.000 EUR (do 31.1. za preteklo koledarsko leto). Če do sprememb ni prišlo, ni treba poročati. Preverite ali ste zavezanec za poročanje o premoženjskem stanju za KPK >>> Prijava premoženja

Če vam je prenehala funkcija, po kateri ste zavezanec za poročanje KPK o premoženjskem stanju, ali ste v roku 1 meseca nastopili novo funkcijo, pa ste dolžni prijaviti spremembo funkcije. Tudi če vam je funkcija prenehala in v roku leta dni niste nastopili nove funkcije, za katero ponovno postanete zavezanec za poročanje o premoženjskem stanju, ste še leto dni po zaključeni funkciji, o tem dolžni poročati.

 


Interni obrazci

 • Zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora (D&O) – izjava
 • Izjava glede zvočnega snemanja sej NS  
 • Podatki člana NS
 • Lista prisotnosti (podlaga za izplačilo sejnin)
 • ...

Odstopna izjava

 

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri