Vodnik po izjavah, obrazcih in poročanjih članov NS v času mandata

OB KANDIDATURI / IMENOVANJU

Izpolnjevanje pogojev

 • Izjava o izpolnjevanju pogojev za člana nadzornega sveta

Ob kandidaturi in ob imenovanju  (vpis v register): Novi člani organa vodenja ali nadzora morajo prijavi za vpis v register priložiti pisno izjavo, da za njegovo imenovanje ni zakonskih ovir in izpolnjujejo zakonske pogoje.

 • Soglasje za postopek izbire, ki ga bo vodila nominacijska komisija in Soglasje za imenovanje za člana nadzornega sveta družbe

Obdelava osebnih podatkov

 • Izjava o privolitvi o obdelavi in uporabi osebnih podatkov v zvezi s kandidaturo za člana NS družbe

Osebna integriteta („fit&proper“ – ustreznost in primernost)

 • Izjava (potencialnega) kandidata za člana nadzornega sveta o osebni integriteti in poslovni etičnosti
 • Priloga kandidata k prijavi v bazo SDH (akreditacija)

Konflikt interesov in neodvisnost

 • Izjava o neodvisnosti člana NS ali komisije NS družbe

Ob imenovanju, enkrat letno in ob vsaki spremembi član NS izpolni izjavo o neodvisnosti


Razkritje nasprotja interesov

 • Uradna oseba po ZIntPK  ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem če pride do spremembe
 • Izjava na podlagi drugega odstavka 59. člena ZSDH-1

Vodstveno mesto v SDH ali kandidat za člana v organu vodenja ali nadzora v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv - pred odločanjem o imenovanju mora kandidat organu, ki ga imenuje, predložiti izjavo, s katero razkriva, ali se je znašel v okoliščinah, ki bi lahko povzročile konflikt interesov skladno s tem členom.


 

OB NASTOPU (IN V ČASU) MANDATA

Osebna integriteta („fit&proper“ – ustreznost in primernost)

 • Vprašalnik za člana nadzornega sveta za potrebe presoje sposobnosti in primernosti (Izjava o primernosti) – AZN

Novoimenovani člani v zavarovalnicah in pozavarovalnicah ob vpisu v register


Povezane osebe

 • Izjava člana nadzornega sveta o povezanih osebah (zavarovalnice)
 • Izjava za ugotavljanje skupine povezanih oseb (banke in hranilnice za namen ugotavljanja izpostavljenosti banke na podlagi Zakona o bančništvu)
 • Izjava povezane osebe z revidirano družbo (srednje in velike družbe)

Ob nastopu funkcije in nemudoma ob spremembah.


Zaupnost in poslovna skrivnost

 • Izjava o zaupnosti in varovanju poslovne skrivnosti

S pisnim sklepom družba določi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost (ZGD -1)


Politična izpostavljenost

 • Izjava o politični izpostavljenosti
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) - banke, hranilnice, finančne institucije, zavarovalnice, revizijske družbe in samostojni revizorji, BPH, odvetniške družbe,…

ZPIZ, FURS

 • Izjava o obveznem zavarovanju na podlagi ZPIZ-2

Ob nastopu funkcije, za namen obračunavanja dajatev (ZPIZ- 2).

 • Uveljavljanje dejanskih stroškov v zvezi z dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (ZDavP-2)
 • Dohodnina (ZDoh-2)

Premoženjsko stanje – KPK

 • Obrazec za prijavo premoženjskega stanja (Zavezanci po ZintPK ob nastopu funkcije - 30 dni)
 • Obrazec za odjavo premoženjskega stanja (Zavezanci po ZintPK ob prenehanju funkcije - 30 dni)
 • Obrazec za prijavo sprememb premoženjskega stanja v času opravljanja funkcije

Zavezanci po ZintPK morajo poročati enkrat letno do 31.1. za preteklo koledarsko leto. Če do sprememb ni prišlo, ni treba poročati.
Preverite ali ste zavezanec za poročanje o premoženjskem stanju za KPK >>>


Interni obrazci

 • Zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora (D&O) – izjava
 • Izjava glede zvočnega snemanja sej NS  
 • Podatki člana NS
 • Lista prisotnosti (podlaga za izplačilo sejnin)
 • ...

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2022

768

članov

14

korporativnih članov

646

imetnikov Certifikata ZNS

3086

imetnikov Potrdila za nadzornike

55

izobraževanj

1111

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri