Register imetnikov Potrdila za sekretarje NS

Register imetnikov potrdila za sekretarje nadzornih svetov in upravnih odborov

Z udeležbo na Programu usposabljanja za sekretarje nadzornega sveta in upravnih odborov, ki poteka po vsebinskih sklopih Smernic za izbor in delo sekretarjev nadzornega sveta in upravnih odborov, prejmejo udeleženci "Potrdilo o usposabljanju za sekretarje nadzornih svetov in upravnih odborov".

Spol

Skupno število imetnikov:
Ime in priimek Datum prejema Podlaga za pridobitev strokovne kvalifikacije Status Certifikata
Ahčin Martina 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Alić Jasmina 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Anžur Tatjana 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Argenti Mia 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Bajda Iztok 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Bajraktari Merita 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Balažič Jana 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Bašelj Manca 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Batič Nina 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Bavdaž Pika Tara 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Dr. Belak Jernej 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Bevk Andreja 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Bizjak Nina 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Bizjak Petra 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Bogdan Karmen 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Boltar Jure 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Borošak Nevenka 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Borštnar Brentin Lilijana 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Bračič Petra 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Brčin Vera 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Briški Marta 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Brvar Vida 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Buh Nastja 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Bukovec Nina 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Čepon Mateja 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Cerar Peter 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Cerovšek Mateja 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Colja Vesna 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Mag. Colnar Tatjana 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Čretnik Mojca 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Deban Marija 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Dežela Tina 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Divjak Marija 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Djukanović Tanja 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Dodič Matjaž 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Federnsberg Kerenčič Eva 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Ferenc Nevenka 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Flego Jana 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Gajšek Gregor 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Gamulin Ana Jasna 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Gorjup Jan 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Gostinčar Andreja 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Grden Marko 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Grilc Tanja 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Grilec Miha 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Grmek Jana 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Grmovšek Jasna 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Gutman Ida 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Havlas Kozoderc Darja 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Holešek Petra 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Horvat Darja 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Horvat Iztok 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Horvat Suzana 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Hrovat Melita 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Hus Špela 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Intihar Maruša 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Jarc Mitja 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Javornik Tomaž 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Mag. Javornik Matic 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Jelačič Monika 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Jeraj Tatjana 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Dr. Jerman Damjana 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Jontez Barbara 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Jordan Sandra 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Juvančič Zupančič Marjetka 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Mag. Kac Jasna 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Kadunc Andreja 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Kancler Simona 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Kastelic Helena 2020110606.11.2020
Kocjan Darja 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Kokole Tanja 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Komjenović Sava 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Kopun Škofič Tadeja 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Kordiš Katarina 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Korošec Marjan 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Kos Manca 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Kosec Ferlež Petra 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Košorok Šubic Katarina 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Mag. Kovačić Saša 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Koželj Bojanka 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Krafogel Katarina 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Kramberger Jasmina 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Kunc Marijana 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Kunstek Vito 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Kvas Urška 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Lazar Tina 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Lipavšek Lidia 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Mag. Lukič Maja 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Malešič Marko 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Mandelc Jana 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Marin Klajnšek Barbara 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Marinček Aleš 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Marinko Polona 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Marjanovič Jurij 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Matjan Nika 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Merljak Urška 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Micić Snežana 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Mihelčič Helena 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Milosavljević Jasmina 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Mitrović Branislava Sara 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Mlakar Ana 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Molan Zalokar Marjanca 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Mušič Križman Alenka 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Naveršnik Zalika 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Mag. Novak Miran 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Ogrin Katarina 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Osenar Matej 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Osterc Kralj Anita 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Pajk Amon Mojca 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Pavlin Martina 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Pavšer Marčič Ana 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Pečjak Vilar Darja 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Pečnik Mlakar Tjaša 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Peklenk Andreja 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Petrovčič Vesna 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Mag. Petrović Vesna 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Petrovič Maja 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Petrović Lambrovski Urška 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Pifka Izidora 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Pintar Eva 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Podgoršek Nina 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Podobnik Mojca 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Podpečan Urška 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Polanič Milena 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Ponikvar Branka 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Poš Damijan 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Potecin Mojca 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Potokar Kaja 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Pozvek Gorazd 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Mag. Prebil Nina 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Primc Ksenija 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Prinčič Artač Alenka 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Pristavec Irena 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Prnaver Polona 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Prodanović Mirjana 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Pucihar Lučka 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Mag. Redek Gregor 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Rose Mateja 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Rozman Nataša 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Rupar Sebastijan 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Šantek Mojca 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Sedlar Saša 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Mag. Šercer Andrej 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Šercer Jana 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Šilih Majna 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Simović Bojana 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Slemenjak Nives 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Slivnik Oskar 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Smeh Vanja 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Smuk Rihar Vesna 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Šobot Sabina 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Sotenšek Prcač Ula 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Špiler Andrej 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Šteblaj Tina 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Stevanović Mateja 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Štih Mojca 2018012626.01.2018 Izobraževanje
Strmole Jerca 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Šumah Rajković Darja 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Šumečnik Ana 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Tajnšek Nataša 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Tehovnik Barbara 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Tekavec Benedičič Barbara 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Trebežnik Mojca 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Ul Marija 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Vahčič Aleš 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Valentinčič Melita 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Vegan Viktorija 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Veselič Tomaž 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Vidali Barbara 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Vintar Nina 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Vogrinc Marija 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Vogrinec Burgar Tatjana 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Voje Anže 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Vrhovšek Andreja 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Mag. Vurnek Ana 2020110606.11.2020 Izobraževanje
Zabukovec Vida 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Zadnik Magda 2014061313.06.2014 Izobraževanje
Zadravec Ksenija 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Žagar Katija 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Zajc Mojca 2016012929.01.2016 Izobraževanje
Završnik Tomaž 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Železnik Nada 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Zemljak Janez 2019091919.09.2019 Izobraževanje
Mag. Žibert Sabina 2015032020.03.2015 Izobraževanje
Žižmond Mojca 2021121010.12.2021 Izobraževanje
Zlosel Alič Metka 2017012020.01.2017 Izobraževanje
Zmazek Damjan 2023011919.01.2023 Izobraževanje
Zrnko Urška 2019091919.09.2019 Izobraževanje

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri