Delovno razmerje s članom uprave

SEMINAR: Predčasno prenehanje mandata upravi: sporazum, odpoklic uprave, sodna praksa

Poglej dokument
13. 05. 2022 - Gradiva izobraževanj - prof. dr. Darja Senčur Peček kadrovanje uprav

Razlogi za odpoklic uprave in pravne dileme glede utemeljenih razlogov za odpoklic ter vrste in števi ...

SEMINAR: Predčasno prenehanje mandata upravi: sporazum, odpoklic uprave, sodna praksa

Poglej dokument
13. 05. 2022 - Gradiva izobraževanj - Aleš Avbreht kadrovanje uprav

Učinkovita izvedba postopka odpoklica v praksi

SEMINAR: Predčasno prenehanje mandata upravi: sporazum, odpoklic uprave, sodna praksa

Poglej dokument
13. 05. 2022 - Gradiva izobraževanj - Gorazd Podbevšek kadrovanje uprav

Korporacijsko-pravne pasti odpoklica uprave

Poglej dokument
17. 12. 2015 - Gradiva izobraževanj - mag. Uroš Ilić kadrovanje uprav