Seminar

Izobraževanje za člane revizijskih komisij

Ljubljana | 30. maj 2024 | 8.30 - 15.00

Izobraževanje je namenjeno celovitemu pregledu delovanja revizijskih komisij in uvajanju v funkcijo člana revizijske komisije. Program je namenjen novim članom revizijskih komisij, ki se uvajajo v funkcijo in članom, ki že delujejo v praksi in si želijo svoje znanje nadgraditi in posodobiti. Prav tako je izoobraževanje uporabno za člane nadzornih svetov, ki nimajo oblikovanih revizijskih komisij in sami opravljajo naloge, ki jih sicer opravlja revizijska komisija.

Čeprav je program zasnovan za člane revizijskih komisij, pa je namenjen vsem članom NS, saj ustanovitev revizijske komisije v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta kot je opredeljena v zakonodaji.

Zakaj se udeležiti izobraževanja?

 • ker so spremembe zakonodaje in druge regulative pomembno vplivale na spremembo vloge revizijske komisije;
 • ker je delo revizijskih komisij in zlasti njenega predsednika zahtevno, se morajo vsi člani zavedati svojih obveznosti in odgovornosti, preden prevzamejo funkcijo;
 • izvedeli boste, kako lahko kot nadzorniki in člani revizijskih komisij za nadzor nad družbo čim bolj izkoristite delo notranje revizije;
 • pogledali bomo, kako poteka izbor in sodelovanje revizijske komisije in zunanjega revizorja;
 • zanimalo nas bo kakšna je vloga regulatorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem;
 • povedali vam bomo, kje so največja razhajanja med prakso in priporočili pri delu revizijskih komisij pri nas;
 • o svojih praktičnih izkušnjah in o tem, kaj je pomembno pri delu v revizijski komisiji, vam bodo povedali izkušeni strokovnjaki;

Komu je program namenjen?

 • članom in predsednikom revizijskih komisij,
 • sekretarjem nadzornih svetov,
 • članom nadzornih svetov.

Program

30. 05. 2024

8.00
Registracija in jutranja kava
8.30
SESTAVA, MANDAT, PLAČILO RK
 • Položaj RK po zakonodaji in novi regulativi.
 • Nova definicija subjektov javnega interesa iz ZRev-2A in predlog ZGD-1K.
 • Razmerje RK do NS.
 • Imenovanje, trajanje mandata in prenehanje.
 • Sestava in neodvisnost članov RK.
 • Pristojnosti RK.
 • Poslovnik o delu RK.
 • Priporočila ZNS za revizijske komisije.
 • Uvajanje in usposabljanje članov RK.
 • Plačila članov RK.
Simon Tantegel, LL.M Simon Tantegel, LL.M
9.30
Odmor
9.45
NALOGE IN PRISTOJNOSTI, AGENDA ZA DELO RK
 • Podlage za delo RK.
 • Naloge in pristojnosti RK s pomembnejšimi področji dela RK (spremljanje postopkov računovodskega poročanja in učinkovitosti notranjih kontrol, sistemov upravljanja tveganj, sistemov za opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti).
 • Poročanje RK za NS.
 • Dejavniki uspešnosti dela RK: Poročanje na sejah RK; Določitev oblike in pogostosti rednih poročil, predstavljenih na RK; Število sej in načrt aktivnosti RK; Organiziranje in vodenje sej RK; Izobraževanje članov RK; Letno samoocenjevanje in akcijski načrt za dvig kakovosti dela RK.
 • Pogosti izzivi pri delovanju RK.

 

mag. Barbara Gorjup mag. Barbara Gorjup
11.15
Odmor / malica
12.00
SODELOVANJE RK Z NOTRANJIM IN ZUNANJIM REVIZORJEM
 • Spremljanje notranjega revidiranja in obravnavanje notranjerevizijskih poročil
 • Odobritev temeljne notranjerevizijske listine in njenih sprememb in dopolnitev
 • Potrditev letnega in srednjeročnega notranjerevizijskega načrta
 • Ocenjevanje NR – zunanja presoja NR, ocena NR znotraj družbe
 • Zagotavljanje neodvisnosti NR
 • Izbor zunanjega revizorja, neodvisnost in pregled pogodbe
 • Sodelovanje pri opredeljevanju področij revidiranja
 • Spremljanje postopkov zunanjega revidiranja v predreviziji (prva faza revizije)
 • in ob zaključku revizije, pregled letnega revizijskega ciklusa
 • Seznanitev z ugotovitvami in priporočili zunanjega revizorja
 • Revizorjevo poročilo
mag. Blanka Vezjak mag. Blanka Vezjak
13.30
Odmor
13.45
PRIORITETE ZA DELO REVIZIJSKIH KOMISIJ 2024/2025
Mateja Vrankar Mateja Vrankar
14.30
SODELOVANJE RK Z REGULATORJEM IN SMERNICE ZA SPREMLJANJE KAKOVOSTI ZUNANJE REVIZIJE
 • Vloga Agencije za javni nadzor nad revidiranjem – sodelovanje z RK.
 • Kazalci kakovosti zunanje revizije.
Mateja Cimerman Mateja Cimerman
15.15
Zaključek

* Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.

LOKACIJA

Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani (Dom gospodarstva, Dimičeva 13)

NOVO!

V sklopu dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev je izobraževanje skladno s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, ovrednoteno z oznako B (področje druga izobraževanja). Za izobraževanje se prizna 6 ur.

PLAČILO

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) delovna dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec (ID DDV: SI80341942).

Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5 % popust.
Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke.

 

ODJAVE

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) delovna dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

VAROVANJE PODATKOV

Skladno s 4. členom Politike zasebnosti in Splošnimi pogoji dogodkov se dogodki, ki jih organizira ZNS ali pri katerih ZNS sodeluje, lahko snemajo slikovno (video posnetki) in/ali zvočno (zvočni posnetki) ali/in se fotografirajo. S prijavo na posamezni dogodek potrjujete, da ste s tem seznanjeni in podate predhodno soglasje.


Več informacij

 Nina Lajovec

Nina Lajovec

vodja pisarne
Združenje nadzornikov Slovenije
01 / 5308 640
e-pošta


Aktualni dogodki

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri