Seminar

Izobraževanje za člane revizijskih komisij - ONLINE

ONLINE | 21. in 22. maj 2020 | 9.00 - 11.30

Ključne besede: Revizijske komisje NS

POMEBNO OBVESTILO Izobraževanje bo izvedeno "ONLINE V ŽIVO". Urnik je prilagojen na dva dopoldanska modula 21. in 22 maja.

ZNIŽANA ONLINE KOTIZACIJA: 
 • 288,00 EUR + DDV (certifikat), 
 • 315,00 EUR + DDV (člani), 
 • 346,50 EUR + DDV (polna cena)

Program izobraževanja je namenjen celovitemu pregledu delovanja revizijskih komisij in uvajanju v funkcijo člana revizijske komisije. Čeprav je program zasnovan za člane revizijskih komisij, pa je namenjen vsem članom NS, saj ustanovitev revizijske komisije v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta kot je opredeljena v zakonodaji.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO:

 • članom in predsednikom revizijskih komisij,
 • sekretarjem nadzornih svetov,
 • članom nadzornih svetov.

ZAKAJ SE UDELEŽITI IZOBRAŽEVANJA?

 • ker so spremembe zakonodaje in druge regulative pomembno vplivale na spremembo vloge revizijske komisije;
 • ker je delo revizijskih komisij in zlasti njenega predsednika zahtevno, se morajo vsi člani zavedati svojih obveznosti in odgovornosti, preden prevzamejo funkcijo;
 • izvedeli boste, kako lahko kot nadzorniki in člani revizijskih komisij za nadzor nad družbo čim bolj izkoristite delo notranje revizije;
 • pogledali bomo, kako poteka izbor in sodelovanje revizijske komisije in zunanjega revizorja;
 • zanimalo nas bo kakšna je vloga regulatorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem;
 • povedali vam bomo, kje so največja razhajanja med prakso in priporočili pri delu revizijskih komisij pri nas;
 • o svojih praktičnih izkušnjah in o tem, kaj je pomembno pri delu v revizijski komisiji, vam bodo povedali izkušeni strokovnjaki;

Program

21. 05. 2020

8.55
Registracija udeležencev
9.00
SESTAVA, MANDAT, PLAČILO RK
 • Položaj RK po zakonodaji in novi regulativi.
 • Nova definicija subjektov javnega interesa iz ZRev-2A in predlog ZGD-1K.
 • Razmerje RK do NS.
 • Imenovanje, trajanje mandata in prenehanje.
 • Sestava in neodvisnost članov RK.
 • Pristojnosti RK.
 • Poslovnik o delu RK.
 • Priporočila ZNS za revizijske komisije.
 • Uvajanje in usposabljanje članov RK.
 • Plačila članov RK.
dr. Andrej Fatur dr. Andrej Fatur
10.00
Odmor
10:15
NALOGE IN PRISTOJNOSTI, AGENDA ZA DELO RK
 • Pristojnosti in naloge RK - podrobno obravnavanje računovodskega poročanja, notranjih kontrol, spremljanje sistema obvladovanja tveganj in pregled ocene tveganj, sistemov za opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti.
 • Nerevizijske storitve pri revizijskih strankah in seznam prepovedanih storitev za SJI (subjekte javnega interesa).
 • Določitev letnega koledarja dela RK - seje RK po vsebini in poročevalci; koordinacija dela RK in NS.
 • Pomembnost informacij, potrebnih za delo RK.
 • Poročanje RK za NS.
 • Pomen samoocenjevanja RK.
 • Pogosti izzivi pri delovanju RK.
dr. Sergeja Slapničar dr. Sergeja Slapničar
11.30
Zaključek

22. 05. 2020

8.55
Registracija
9.00
SODELOVANJE RK Z NOTRANJIM IN ZUNANJIM REVIZORJEM
 • Spremljanje notranjega revidiranja in obravnavanje notranjerevizijskih poročil.
 • Odobritev temeljne notranjerevizijske listine in njenih sprememb in dopolnitev.
 • Potrditev letnega in srednjeročnega notranjerevizijskega načrta.
 • Ocenjevanje NR – zunanja presoja NR, ocena NR znotraj družbe.
 • Zagotavljanje neodvisnosti NR.
 • Izbor zunanjega revizorja, neodvisnost in pregled pogodbe.
 • Sodelovanje pri opredeljevanju področij revidiranja.
 • Spremljanje postopkov zunanjega revidiranja v predreviziji (prva faza revizije) in ob zaključku revizije, pregled letnega revizijskega ciklusa.
 • Seznanitev z ugotovitvami in priporočili zunanjega revizorja.
 • Revizorjevo poročilo.
mag. Blanka Vezjak mag. Blanka Vezjak
10.30
Odmor
10.45
SODELOVANJE RK Z REGULATORJEM IN SMERNICE ZA SPREMLJANJE KAKOVOSTI ZUNANJE REVIZIJE
 • Vloga Agencije za javni nadzor nad revidiranjem – sodelovanje z RK.
 • Kazalci kakovosti zunanje revizije.
MBA, mag. posl. ved. Katarina Sitar Šuštar MBA, mag. posl. ved. Katarina Sitar Šuštar
11.30
Odmor
11.45
PRIOTITETE ZA DELO RK
12.30
Zaključek

* Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.


Aktualni dogodki

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri