Seminar

Sprejem letnega poročila

ONLINE | 8. marec 2022 | 8.30 - 14.15

Namen seminarja

Udeležencem bomo predstavili najpomembnejše vidike računovodskega poročila, vključno z učinki novih računovodskih standardov (SRS in MSRP) ter poslovnega poročila, s poudarkom na zahtevah nefinančnega poročanja. Opozorili bomo na pristojnosti in dobro prakso z vidika potrditve letnega poročila s strani članov nadzornega sveta ter delovanja revizijske komisije.

Člani organov vodenja in nadzora družbe skupno zagotavljajo, da so letna poročila z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljena in objavljena v skladu z zahtevami ZGD-1 in računovodskimi standardi. Revizijska komisija oziroma neposredno nadzorni svet, kjer ni imenovana, naj bi pregledala nerevidirano letno poročilo, preden je predano zunanjemu revizorju.

Uprava mora letno poročilo predložiti nadzornemu svetu skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička, namenjenem skupščini. Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička in o ugotovitvah preveritve za skupščino sestaviti pisno poročilo.


Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen članom nadzornih svetov in članom revizijskih komisij.


Strokovni izvajalki

Mag. Simona Korošec Lavrič,  je pooblaščena revizorka z več kot 20 letnimi izkušnjami iz področja revidiranja velikih gospodarskih družb in finančnih institucij. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi pridobila naziv magister znanosti.
Je avtorica številnih strokovnih člankov s področja revidiranja in mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Predavala je v okviru velikih revizijskih družb, prav tako predava v okviru Akademije finance, Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Zveze računovodij, revizorjev in finančnikov Slovenije, Združenja bank Slovenije in drugih. Prav tako predava kot visokošolska predavateljica na fakulteti Gea College v Ljubljani. Ukvarja se s svetovanjem na področju zahtevnejših računovodskih vprašanj (finančni instrumenti, poslovne združitve, konsolidacija, hedge accounting, ...), priprave letnih poročil, priprave strokovnih mnenj, vodenjem projektov uvajanja novih rešitev in drugo. Sodelovala je tudi pri številnih svetovalnih projektih povezanih z uvedbo MSRP 9 in MSRP 16. Več let je bila tudi članica strokovne komisije tekmovanja za najboljše letno poročilo, ki ga organizira časnik Finance.

Mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja, pooblaščena revizorka, preizkušena računovodkinja in preizkušena notranja revizorka, se ukvarja predvsem s svetovanjem pri obvladovanju tveganj in revidiranjem poslovanja, od leta 2008 preko svojega podjetja Vezjak svetovanje, d. o. o. Pred tem je od leta 1994 vodila oddelke za zunanjo revizijo ter obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno se ukvarja s področji notranje revizije, informacij za odločanje, obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja in trajnostnega poslovanja – pri vodenju in izvajanju notranjerevizijskih in svetovalnih projektov pri strankah, z delovanjem v strokovnih organih, s predavanji in strokovnimi članki.
Kot zunanja neodvisna strokovnjakinja je bila/je članica revizijskih komisij nadzornega sveta številnih gospodarskih družb, trenutno pa je članica revizijske komisije nadzornega sveta Uniorja, Kovaške industrije, d.d. (od 2/2018), Nigrada (od 8/2019) in Plinovodov (od 1/2020).

Program

08. 03. 2022

8.25
Prijava in registracija udeležencev (ZOOM)
8.30
RAČUNOVODSKO POROČILO
 • Računovodski izkazi in odgovornost uprave, revizorja in nadzornega sveta  v povezavi z njimi.
 • Podlage za pripravo računovodskih izkazov (SRS, MSRP, predpostavka o delujočem podjetju,...).
 • Pomembne računovodske usmeritve in možnosti izbire.
 • Popravek napake, sprememba računovodske usmeritve, sprememba računovodske ocene.
 • Učinek novih standardov (najemi,...), ki so začeli veljati v letu 2019.
 • Razkrivanje dogodkov po datumu poročanja.
10.00
Odmor
10.15
RAČUNOVODSKO POROČILO (nadaljevanje)
 • Obvezna razkritja in pomembnost.
 • Razkriti več ali manj? Koliko je ravno prav?
 • Standardi, ki še ne veljajo in njihov vpliv na bodoče računovodske izkaze.
 • Povezava računovodskega poročila s poslovnim poročilom.
11.15
POSLOVNO POROČILO
 • Obvezne in priporočljive sestavine poslovnega poročila.
 • Pomen nagovora predsednika uprave.
 • Poročilo nadzornega sveta.
 • Izjava o upravljanju.
12.00
Odmor
12.15
POSLOVNO POROČILO (nadaljevanje) in POTRDITEV LETNEGA POROČILA
 • Tveganja, trajnostno poročanje, zahteve glede nefinančnega poročanja.
 • Uravnoteženost prikaza, pomembnost, rdeča nit letnega poročila.
 • Vloga revizijske komisije in nadzornega sveta pri pregledu letnega poročila.
 • Potrditev letnega poročila.
14.15
Zaključek

* Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.

POMEMBNO:

Seminar bo potekal v interaktivni online obliki (ZOOM).

PLAČILO:

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje 2 dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.

Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5 % popust.
Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke.


ODJAVE:

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

 

Več informacij

mag. Rada Sibila Potočnik

mag. Rada Sibila Potočnik

pomočnica izvršne direktorice
Združenje nadzornikov Slovenije
01 530 86 44
e-pošta


Aktualni dogodki

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2022

768

članov

14

korporativnih članov

646

imetnikov Certifikata ZNS

3086

imetnikov Potrdila za nadzornike

55

izobraževanj

1111

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri