Seminar

Sprejem letnega poročila družbe

Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana E | 3. marec 2020 | 8.30 - 14.15

Ključne besede: Sprejem letnega poročila družbe

NAMEN SEMINARJA je udeležencem predstaviti najpomembnejše vidike računovodskega poročila, vključno z učinki novih računovodskih standardov (SRS in MSRP) ter poslovnega poročila, s poudarkom na zahtevah nefinančnega poročanja. Opozorili bomo na pristojnosti in dobro prakso z vidika potrditve letnega poročila s strani članov nadzornega sveta ter delovanja revizijske komisije.

Člani organov vodenja in nadzora družbe skupno zagotavljajo, da so letna poročila z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljena in objavljena v skladu z zahtevami ZGD-1 in računovodskimi standardi. Revizijska komisija oziroma neposredno nadzorni svet, kjer ni imenovana, naj bi pregledala nerevidirano letno poročilo, preden je predano zunanjemu revizorju.

Uprava mora letno poročilo predložiti nadzornemu svetu skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička, namenjenem skupščini. Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička in o ugotovitvah preveritve za skupščino sestaviti pisno poročilo.

KOMU JE NAMENJEN?

Seminar je namenjen članom nadzornih svetov in članom revizijskih komisij.

STROKOVNI IZVAJALKI

 • mag. Simona Korošec Lavrič
 • mag. Blanka Vezjak

Program

03. 03. 2020

8.00
Sprejem udeležencev in jutranja kava
8.30
RAČUNOVODSKO POROČILO
 • Računovodski izkazi in odgovornost uprave, revizorja in nadzornega sveta  v povezavi z njimi.
 • Podlage za pripravo računovodskih izkazov (SRS, MSRP, predpostavka o delujočem podjetju,...).
 • Pomembne računovodske usmeritve in možnosti izbire.
 • Popravek napake, sprememba računovodske usmeritve, sprememba računovodske ocene.
 • Učinek novih standardov (najemi,...), ki so začeli veljati v letu 2019.
 • Razkrivanje dogodkov po datumu poročanja.
10.00
Odmor
10.15
RAČUNOVODSKO POROČILO (nadaljevanje)
 • Obvezna razkritja in pomembnost.
 • Razkriti več ali manj? Koliko je ravno prav?
 • Standardi, ki še ne veljajo in njihov vpliv na bodoče računovodske izkaze.
 • Povezava računovodskega poročila s poslovnim poročilom.
11.15
POSLOVNO POROČILO
 • Obvezne in priporočljive sestavine poslovnega poročila.
 • Pomen nagovora predsednika uprave.
 • Poročilo nadzornega sveta.
 • Izjava o upravljanju.
12.00
Odmor / malica
12.15
POSLOVNO POROČILO (nadaljevanje) in POTRDITEV LETNEGA POROČILA
 • Tveganja, trajnostno poročanje, zahteve glede nefinančnega poročanja.
 • Uravnoteženost prikaza, pomembnost, rdeča nit letnega poročila.
 • Vloga revizijske komisije in nadzornega sveta pri pregledu letnega poročila.
 • Potrditev letnega poročila.
14.15
Zaključek

* Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.


Aktualni dogodki

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri