Seminar

Velike investicije in strateški projekti

Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana (BTC) | 7. februar 2020 | 9.00 - 14.00

Ključne besede: Velike investicije in strateški projekti – potrebna soglasja nadzornega sveta, spremljanje in donosnost

Člani nadzornih svetov v skladu s strategijo in statutom družbe ali omejitvami danimi poslovodstvu dajemo soglasja k večjim investicijam in infrastrukturnim projektom, prevzemom in združitvam. Vprašanje je kako naj opravimo presojo takšnih predlogov poslovodstev z dolžno skrbnostjo, kakšna naj bi bila kakovost gradiv na podlagi katerih sprejemamo svoje odločitve ter kako kasneje, ko je odločitev sprejeta, pristopamo k spremljanju teh projektov in njihove donosnosti.

NAMEN SEMINARJA

S seminarjem želimo udeležencem predstaviti izzive, ki jih imajo v času mandata v nadzornem svetu, ko družbe sledijo strategiji in poslovodstva pripravljajo predloge za različne večje investicije in projekte. Na seminarju bomo predstavili kako v primeru soglasij nadzornega sveta ravnati, da opravimo dolžno skrbnost. Odgovorili bomo na vprašanja kakšna naj bo kakovost gradiv na podlagi katerih nadzorni svet sprejme svojo odločitev. Prav tako bomo ponudili nasvete kako v okviru nadzornega sveta zagotoviti ustrezno spremljanje izvedbe in njihove donosnosti.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen članom nadzornih svetov in upravnih odborov in drugim, članom komisij nadzornega sveta kot tudi članom uprav ali izvršnim direktorjem ter predstavnikom strokovnih služb v gospodarskih družbah.

STROKOVNI IZVAJALCI:

 • dr. Anja Strojin Štampar
 • dr. Aljoša Valentinčič

Program

07. 02. 2020

8.30
Sprejem in registracija udeležencev
9.00
Pravni vidik: POTREBNA SOGLASJA, NADZOR IN ODGOVORNOST NS PRI VELIKIH INVESTICIJAH IN STRATEŠKIH PROJEKTIH
Kaj pomeni korporacijski nadzor nad investicijo?
Kdaj naj se nadzorni svet vključi v načrtovanje in izvajanje investicije?
 • Kakšna je vloga nadzornega sveta pri sprejemanju odločitve o investiciji?
 • Ali sta pravni položaj in odgovornost upravnega odbora drugačna od položaja nadzornega sveta?
 • Kakšne zakonske in statutarne omejitve obstajajo pri korporacijskemu nadzoru investicij?
 • Kaj pomeni statutarno določena obveznost soglasja nadzornega sveta k določeni investiciji?
 • Oblikovanje investicijske komisije: da ali ne?
 • Ali za nadzor nad investicijo nadzorni svet potrebuje investicijsko komisijo?
 • Kaj so naloge, pristojnosti  in odgovornosti  komisije za nadzor nad investicijami?
 • Koga povabiti kot zunanjega člana investicijske komisije?
 • Ali odgovarjam za rezultat (uspešnost investicije), če sem investicijo odobril?
 • Ali lahko NS naloži upravi, kako naj izvede investicijo, če s predlogom poslovodstva ni zadovoljen?
 • Ali mora nadzorni svet spremljati izvajanje investicije in na kakšen način?
 • Kako natančen in skrben mora biti pri tem nadzorni svet, da zadosti standardu dolžne strokovne skrbnosti?


10.30
Odmor
10.45
Ekonomski vidik: PRESOJA IN SPREMLJANJE DONOSNOSTI VELIKIH INVESTICIJ IN STRATEŠKIH PROJEKTOV
 • Koliko investicijskih projektov lahko podjetje izpelje ob dani strategiji podjetja (npr. ob danem NFD/EBITDA razmerju)?
 • Strošek lastnega kapitala, tehtano povprečje kapitala, financiranje investicijskega projekta s predpostavljemnimi optimalnimi viri (dolg, LK,...) ali dejanskimi viri (npr. 100% posojilo).
 • Načrtovanje denarnih tokov od projekta in posebnosti (npr. predpostavke pri odhodkih, neto denarni tokovi, projekcija neto obratnega kapitala,  potopljeni stroški), zlasti določanje in spremljanje t.i. “ključa” za projekcije.
 • Prosti denarni tok projekta (podjetja) ali prosti denarni tok lastnemu kapitalu?
 • Investicijski kriteriji: neto sedanja vrednosti, notranja stopnja donosa, doba povračila, itd.
 • Končni/neskončni investicijski projekti, vprašanje stopnje rasti.
 • Upoštevanje in spremljanje tveganja pri projiciranih/realiziranih denarnih tokovih.
 • Nekatere posebnosti: davčni ščit in spreminjanje davčne stopnje, efektivna/nominalna davčna stopnja, realne opcije (zlasti izstopa), eksternalije (zunanji učinki).
12.45
Odmor / malica
13.15
Izkušnje iz prakse
14.00
Zaključek

* Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.


Aktualni dogodki

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri