Seminar

Vse o enotirnem sistemu upravljanja – teorija in praksa

Ljubljana, GZS | 12. september 2024 | 9.00 - 14.00

NAMEN SEMINARJA

S seminarjem želimo predstaviti bistvene značilnosti enotirnega sistema upravljanja in njegovo razlikovanje od dvotirnega sistema upravljanja. Predstavljeni bodo ključni izzivi vzpostavitve enotirnega sistema v družbi, zlasti z vidika razdelitve pristojnosti med upravni odbor in izvršne direktorje ter zastopanja, opredelitve tekočih poslov, dajanja in izvajanja poslovodnih navodil ter urejanja pogodbenih razmerij med družbo in člani upravnega odbora ter izvršnimi direktorji. Izpostavljene bodo novosti zaradi sprememb korporacijske zakonodaje. Prav tako bodo predstavljeni tudi davčni vidiki korporativnega upravljanja delniške družbe z vidika obdavčenja prejemkov, nagrad in dividend. Pregled enotirnega sistema upravljanja v praksi bo vključeval tako sodno kot poslovno prakso ter novosti, ki jih je v normativno ureditev prinesla novela ZGD-1L.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen članom upravnih odborov in izvršnim direktorjem, pravnikom in drugim predstavnikom strokovnih služb v gospodarskih družbah, svetom delavcev in predstavnikom zaposlenih v organih družb z enotirnim sistemom upravljanja. Namenjen je tudi predstavnikom tujih skupin, ki želijo imeti tudi v Sloveniji podoben sistem korporativnega upravljanja družbe, kot ga imajo v matičnih družbah, ter upravljalcem premoženja, ki imajo v portfelju družbe z enotirnim sistemom upravljanja ali bi želeli vzpostaviti take sisteme zaradi bolj učinkovitega upravljanja. Vsebina seminarja je primerna za nejavne in javne delniške družbe, finančne institucije, družbe v državni lasti in tudi druge družbe.

STROKOVNA IZVAJALCA

Program

12. 09. 2024

8.30
Registracija in jutranja kava
9.00
Vse o enotirnem sistemu upravljanja – teorija in praksa
 • Enotirni sistem v praksi
 • Primerjava z dvotirnim sistemom upravljanja
 • Pravni viri enotirnega upravljanja d.d.
 • Najpomembnejši notranji akti
 • Sprememba dvotirnega v enotirni sistem upravljanja
 • Kaj pa »enotirno upravljanje« v d.o.o.?

 

Jan Sibinčič Jan Sibinčič
dr. Anja Strojin Štampar, LL.M., MBA dr. Anja Strojin Štampar, LL.M., MBA
10.30
odmor
10.45
*
 • Upravni odbor: imenovanje in razrešitev
 • Poslovanje upravnega odbora
 • Izvršni direktorji: imenovanje in razrešitev
 • Razdelitev pristojnosti med upravni odbor in izvršne direktorje
 • Tekoči posli in neprenosljive pristojnosti upravnega odbora
 • Zastopanje družbe
 • Navodila in odgovornost za izvrševanje navodil
 • Posebne pristojnosti skupščine
 • Enotirni sistem upravljanja in delavsko soupravljanje
 • Enotirni sistem upravljanja v finančnih organizacijah (banke, zavarovalnice)
12.15
Odmor za malico
12.45
*
 • Pogodbena razmerja med družbo in izvršnimi direktorji in člani upravnega odbora – primeri pogodb
 • Prejemki članov upravnega odbora in izvršnih direktorjev
 • Davčni vidiki prejemkov in nagrad v enotirnem sistemu upravljanja
 • Predstavitev sodne prakse, prakse FURS in praktičnih primerov
14.00
Zaključek

* Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.

Na spletno stran se prijavite z vašimi članskimi podatki in večina informacij bo v obrazec vnesena samodejno.

Ste trenutno član(-ica) v NS, UO ali RK? *

Ne najdete svoje družbe? Dodaj novo

Navedite, v katerih družbah ste član NS, UO ali RK

Ste imeli v preteklosti izkušnje s članstvom v NS, UO ali RK? *
Višina kotizacije *
Plačnik kotizacije *

Ne najdete svoje družbe? Dodaj novo

Davčni zavezanec *

POMEMBNO

Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani (Dom gospodarstva, GZS, Dimičeva 13)

PLAČILO

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje 2 dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.

Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5 % popust.
Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke.


ODJAVE

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

VAROVANJE PODATKOV

Skladno s 4. členom Politike zasebnosti in Splošnimi pogoji dogodkov se dogodki, ki jih organizira ZNS ali pri katerih ZNS sodeluje, lahko snemajo slikovno (video posnetki) in/ali zvočno (zvočni posnetki) ali/in se fotografirajo. S prijavo na posamezni dogodek potrjujete, da ste s tem seznanjeni in podate predhodno soglasje.

Več informacij

 Nina Lajovec

Nina Lajovec

vodja pisarne
Združenje nadzornikov Slovenije
01 / 5308 640
e-pošta


Aktualni dogodki

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri