IZOBRAŽEVANJE

Reference

Združenje nadzornikov ima najdaljšo tradicijo na področju izobraževanja nadzornikov. Programe izobraževanja neprestano prenavljamo in prilagajamo zahtevam trga in naročnika. Izobraževanja izvajajo izkušeni predavatelji iz prakse.

 • Seminarjev, konferenc in programov izobraževanja se vsako leto povprečno udeleži od 600 do 1.000 udeležencev.
 • ZNS od leta 2001 v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) podeljuje strokovno kvalifikacijo Certifikat ZNSpotrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in neizvršenga člana upravnega odbora.
 • ZNS ima od leta 2006 kvalifikacijo Ministrstva za gospodarstvo za izvajanje izobraževanja (Standardna znanja za nadzornike) za pridobitev Potrdila o usposabljanju članov nadzornih svetov in upravnih odborov, ki jih je ali jih bo za imenovanje v te organe predlagala Vlada RS kot zastopnica lastnice Republike Slovenije.
 • ZNS je leta 2009 pridobilo mednarodno licenco za izvajanje programov usposabljanja po metodologiji Global Corporate Governance Foruma (GCGF) in Internationa Financial Center (IFC), ki delujeta v okviru Svetovne banke.


Podjetja:

 •     Aerodrom Ljubljana d.d.
 •     Dars d.d.
 •     Energetika Ljubljana d.o.o.
 •     Givo real d.o.o.
 •     Holding slovenske elektrarne d.o.o.
 •     Kapitalska družba d.d.
 •     Istrabenz d.d.
 •     Mestna občina Ljubljana in Javni holding Ljubljana d.d.
 •     Mestna občina Maribor - Nigrad d.d.
 •     Nova Ljubljanska banka d.d.
 •     Petrol d.d.
 •     Pivovarna Union d.d.
 •     Pošta Slovenije d.o.o.
 •     Premogovnik Velenje d.d.
 •     Primorje d.d.
 •     PS Mercator d.d.
 •     Sava d.d.
 •     Slovenska odškodninska družba d.d.
 •     Slovenske železnice d.o.o.
 •     Telekom Slovenije d.d.
 •     Trimo d.d.
 •     Zavarovalnica Triglav d.d.