Izobraževanje za delavske predstavnike v nadzornih svetih - ONLINE

Izobraževanje za delavske predstavnike v nadzornih svetih - ONLINE

Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora

19. maj 2021 ONLINE
 • 288,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 315,00 EUR + DDV (člani)
 • 315,00 EUR + DDV (korporativni član)
 • 346,50 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU
Delavci opravljajo pomembno vlogo pri upravljanju gospodarskih družb. Aktivno sodelovanje delavcev v organih družb izboljšuje korporativno upravljanje družbe, saj predstavniki delavcev prinašajo poglobljen vpogled v delovanje družbe in tudi specializirano znanje s področja dejavnosti družbe. V delovanje organa vodenja ali nadzora prinašajo neposredno védenje o razmerah v družbi in v okviru interesa družbe izpostavljajo teme, ki so pomembne za zaposlene.
Namen izobraževanja je natančneje predstaviti vsebino Priporočil dobre prakse pri sodelovanju delavcev v organih vodenja in nadzora. Priporočila so namenjena uporabi v vseh gospodarskih družbah, v katerih delavci sodelujejo pri upravljanju družbe. Po vsebini niso zavezujoča in tudi ne predstavljajo univerzalne rešitve za vse družbe. Predstavljajo pa pomembne smernice za izvajanje določenih vidikov delavskega soupravljanja v praksi, ki jih lahko svet delavcev ter organi vodenja in nadzora upoštevajo pri svojem delovanju v obsegu, kot je primeren in smiseln za posamezno družbo. Ta priporočila se dopolnjujejo z drugimi priporočili dobre prakse.


Program je namenjen
članom in kandidatom za članstvo v nadzornem svetu, ki so predstavniki delavcev ter deležnikom, ki z njimi pri tem sodelujejo, med njimi tudi sekretarjem nadzornega sveta, predstavnikom strokovnih služb v družbi in članom sveta delavcev.

Vsebina programa - 19. maj 2021
8.25

Sprejem in registracija udeležencev

8.30

Katere izzive sodelovanja delavcev v organih nadzora smo zaznali v praksi?

 • predstavitev izsledkov nacionalnih in mednarodnih raziskav
 • trendi na ravni EU
 • aktualni izzivi sodelovanja delavskih predstavnikov pri nadzoru v d. o. o.
9.15

Odmor

9.20

Priporočila dobre prakse sodelovanje delavcev v organu nadzora

 • Kaj je interes družbe in vloga delavcev v organih družbe?
 • Kandidacijski postopek in postopek izvolitve (izborni postopek) predstavnikov delavcev v organ nadzora
 • Pogoji za kandidate za predstavnike delavcev v organu nadzora
10.35

Odmor za mreženje

10.50

Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organu nadzora - nadaljevanje

 • Upravljanje nasprotja interesov in neodvisnost predstavnikov delavcev v organu nadzora
 • Odpoklic predstavnikov delavcev v organu nadzora
 • Komunikacija predstavnikov delavcev v organih družbe s svetom delavcev
 • Sodelovanje predstavnikov delavcev v organu nadzora in njegovih komisijah
 • Poročilo o soupravljanju
 • Delavski direktor
12.20

Odmor

12.30

DELAVNICA S PRAKTIČNIMI PRIMERI - delo v skupinah

13.45

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva za udeležence (v elektronski obliki).

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec (ID DDV: SI80341942).
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pravočasno odpovedane ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
Katarina Romih, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 40 ali E: katarina.romih@zdruzenje-ns.si