Prepoved zlorabe trga finančnih instrumentov – trgovanje na podlagi notranjih informacij

Prepoved zlorabe trga finančnih instrumentov – trgovanje na podlagi notranjih informacij

Člansko srečanje ZNS

28. september 2021 ONLINE (ZOOM)
  • (brezplačno za člane ZNS)
O DOGODKU

Pomembno:  Udeležba je za člane ZNS brezplačna.
Še niste član ZNS? Pridružite se nam in izkoristite vse prednosti članstva.

VČLANITEV


V zadnjih letih so na ATVP, ki je nadzorna in regulatorna institucija, ki v RS bdi nad kapitalskim trgom in izvaja nadzor nad prepovedanim trgovanjem na podlagi notranjih informacij in tržnih manipulacij, zaznali vse več vprašanj članov uprav in nadzornih svetov predvsem javnih družb vezanih na (ne)dopustno trgovanje z vrednostnimi papirji, v katerih opravljajo svoje funkcije. Gre za izjemno pomembno področje za učinkovito in zaupanja vredno delovanje kapitalskega trga, kršitev za člane uprav in nadzornih svetov javnih družb in družb katerih finančni instrumenti so uvrščeni v trgovanje na MTF Ljubljanske borze SI ENTER pa lahko predstavlja kaznivo dejanje.

Zato v ZNS v sodelovanju z ATVP predstavljamo temo področja zlorab trga in nedovoljenih oz. dovoljenih praks na tem področju namenjeno članom uprav in nadzornih svetov zgoraj omenjenih družb.

Komu je webinar namenjen?
Webinar je namenjen tako osebam iz javnih družb, kot tistim, ki svoje delo opravljajo v družbah katerih finančni instrumenti so uvrščeni v trgovanje na MTF Ljubljanske borze SI ENTER. Tudi za slednje se uporablja večina določb o prepovedi zlorab trga (izjema so le določbe o objavi notranjih informacij, sestavljanja liste insajderjev in poslih vodilnih delavcev).

Teme: 
- Splošna predstavitev prepovedi zlorabe trga
- Tržna manipulacija (opredelitev)
- Notranja informacija (opredelitev)
- Trgovanje na podlagi notranjih informacij
- Prepoved razkritja notranjih informacij
- Javna objava notranjih informacij
- Upravičena ravnanja in izjeme
- Seznam oseb z notranjimi informacijami
- Posli vodilnih delavcev (managerske transakcije)
- Sondiranje trga in buy back program
- Sankcije

Predavatelj: mag. Žiga Kosipodročni sekretar, Oddelek za sekundarni trg, Sektor za trg finančnih instrumentov, Agencija za trg vrednostnih papirjev

V sodelovanju z Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

Vsebina programa - 28. september 2021
9:55

Registracija (ZOOM)

10:00

Prepoved zlorabe trga finančnih instrumentov – trgovanje na podlagi notranjih informacij

11:30

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Udeležba je možna le za člane s poravnano članarino ter samo ob predhodni prijavi. Plačilo članarine lahko preverite z vpisom vašega uporabniškega imena in gesla na članskih straneh.

Prijave sprejemamo najkasneje do ponedeljka, 27. septembra 2021

O morebitni odsotnosti nam vsaj dan pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si.

Dodatne informacije:

Katarina Romih, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: katarina.romih@zdruzenje-ns.si