IZOBRAŽEVANJE

Registri

Namen registrov je iskalcem kandidatov za člane nadzornih svetov in javnosti omogočiti dostop do seznama posameznikov z pridobljeno strokovno kvalifikacijo. Registri  predstavljajo tudi uveljavljanje strokovne usposobljenosti kot najpomembnejšega kriterija za članstvo v nadzornih svetih in profesionalno uveljavitev, ter promocijo certificiranih nadzornikov.

ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov:

Register imetnikov Certifikata ZNS
Nacionalna baza certificiranih nadzornikov, ki so pridobili Certifikat ZNS - potrdilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in neizvršnega člana upravnega odbora. Formalno usposobljenost so potrdili s certificiranjem znanj z opravljanjem izpita.

Register imetnikov Potrdila za nadzornike
Z udeležbo na programu usposabljanja za člane NS in UO družb - Standardna znanja za nadzornike, prejmejo udeleženci programa Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov ("Potrdilo za nadzornike"), ki ga za opravljanje funkcije in strokovno delovanje v nadzornih svetih ali upravnih odborih družb (skladno sklepu Vlade RS z dne 6. 10. 2005) potrebujejo vsi člani nadzornih svetov in neizvršni člani upravnih odborov, ki jih je ali jih bo za imenovanje v te organe predlagala Vlada RS kot zastopnica lastnice RS.

Register imetnikov Potrdila za sekretarje NS
Z udeležbo na Programu usposabljanja za sekretarje nadzornega sveta in upravnih odborov, ki poteka po vsebinskih sklopih Smernic za izbor in delo sekretarjev nadzornega sveta in upravnih odborov, prejmejo udeleženci Potrdilo o usposabljanju za sekretarje nadzornih svetov in upravnih odborov ("Potrdilo za sekretarje").