NASLEDNJI TERMINI V LETU 2021:

 • 15., 16., 22. in 23. april 2021 - ONLINE!
 • 10., 11., 17. in 18. junij 2021 - ONLINE!
>>> VEČ in PRIJAVA

Preverite svoje znanje...


Strokovne kvalifikacije za delovanje v NS in UO

Informacije

mag. Rada Sibila Potočnik, pomočnica izvršne direktorice
T: 01 530 86 44
M: 041 232 595
E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si

Standardna znanja za nadzornike - Potrdilo za nadzornike

Povezane vsebine:

Program ima kvalifikacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev Potrdila o usposabljanju za člana nadzornega sveta in upravnega odbora v gospodarskih družbah v državni lasti. Potrdilo dokazuje, da se je posameznik udeležil programa izobraževanja in pridobil ustrezna znanja za opravljanje funkcije člana NS in UO.

 
NOVO!

Program izobraževanja za nadzornike za pridobitev »Potrdila za nadzornike«, ki ga izvaja Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in »Certifikat ZNS«, imata poleg domače kvalifikacije (MGRT) tudi evropsko akreditacijo (ecoDa).
>>> VEČ

Osnovno poslanstvo ecoDa je promocija strokovnosti in profesionalizma članov upravnih odborov in nadzornih svetov. Podlaga strokovnosti in profesionalizmu pa so kakovostni osnovni programi izobraževanja za opravljanje funkcije člana organa nadzora, ki predstavljajo ustrezno pridobitev znanj za nove kandidate kot tudi obstoječe člane teh organov. Z namenom razumevanja pomena najvišjih standardov kakovosti teh programov za udeležence in ustreznega preverjanja znanj za nadzornike, je ecoDa vzpostavila protokol in opredelila kriterije, ki omogočajo presojo kakovosti nacionalnih programov izobraževanj za nadzornike in drugih postopkov, ki predstavljajo certificiranje znanj za nadzornike.

Namen izobraževanja:

Komu je program namenjen?
 • kandidatom in novoimenovanim članom nadzornih svetov in neizvršnim članom upravnih odborov;
 • tistim, ki funkcijo nadzornika že opravljajo, svoja znanja z določenih področij pa želijo posodobiti in dopolniti;
 • posameznikom, ki se pripravljajo na izpit za pridobitev Certifikata ZNS;
 • predsednikom in članom uprav in upravnih odborov;
 • sekretarjem NS in UO;
 • udeležba na izobraževanju je potrebna za vse člane NS in UO imenovane s strani RS (SDH, d.d.).

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


Zakaj se udeležiti izobraževanja pri ZNS?

 • ZNS ima najdaljšo tradicijo na področju izobraževanja nadzornikov,
 • ZNS oblikuje strokovne vire za delo članov nadzornih svetov in neizvršnih članov upravnih odborov,
 • izobraževanje izvajajo izkušeni predavatelji iz prakse,
 • vzpodbujamo interaktivno izmenjavo izkušenj in mnenj med udeleženci in predavatelji,
 • stalen nadzor nad strokovno kakovostjo programov in predavateljev
 • na izobraževanju prejmete obsežno gradivo (priporočila, smernice, avtonomni pravni viri,...), ki ga boste potrebovali pri svojem delu in je sicer dostopno le članom ZNS,
 • vpis v javno dostopen register imetnikov "Potrdila za nadzornike" pri ZNS,
 • promocija certificiranja in imetnikov obeh strokovnih kvalifikacij.

Mnenja udeležencev izobraževanja:

»Program Standardna znanja za nadzornike odpira osebne horizonte v smislu širine odgovornosti nadzornih svetov in obenem motivira za nadaljnje izobraževanje v cilju doseganja minimalnih kompetenc potrebnih odgovornemu in moralnemu nadzorniku.« Hrvoje Perharić (član uprave, NEK, d.o.o.)

»Zelo dober in zanimiv tridnevni program. Priporočam ga tudi direktorjem in ostalemu vodstvenemu kadru!«
Janez Balantič
(član NS, JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.)

»Dogodek je izjemna priložnost za izmenjavo mnenj z nosilci korporativnega upravljanja v Sloveniji.«
Mojca Černe Pucer (višji strokovni delavec za področje financ, Luka Koper d.d.)


Lokacija:
 • Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana.      
 • Brezplačno parkiranje za vse udeležence.
ZEMLJEVID

Kotizacija in plačilo:
 • 650 EUR (+DDV)
 • 595 EUR (+DDV) - člani ZNS
VČLANITEV

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva, kosila in okrepčila za udeležence.

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5 % popust.
Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke.


Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva dni pred pričetkom izobraževanja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942. Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa.

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si. Odjave upoštevamo do dva dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom, ne vračamo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.