Spremembe sklica skupščine za že sklicane skupščine v primeru poslabšanja epidemioloških razmer

Družba d.d., je minuli petek na zahtevo večinskega delničar ...

Poglej dokument
11. 11. 2021 - Pravni nasveti covid

Kako kot člani NS lahko pristopimo k znižanju prejemkov uprave?

Družba se je zaradi posledic povezanih s korona virusom zna ...

Poglej dokument
03. 04. 2020 - Pravni nasveti covid

Stališče ZNS - Vpliv pandemije COVID-19 na korporativno upravljanje

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) ocenjuje, da bodo učinki razglasitve pandemije COV ...

Poglej dokument
25. 03. 2021 - Stališča ZNS covid

Začasna ureditev organizacije in izvedbe elektronskih in virtualnih skupščin gospodarskih družb v int ...

V kratkem se pričakuje sprejem interventnega zakona PKP6, k ...

Poglej dokument
03. 11. 2020 - Aktualno covid

Priporočilo ZNS glede pridobitve ustreznih podlag za dajanje soglasij NS za izvedbo elektronskih in v ...

Strokovni svet ZNS priporoča, da nadzorni sveti v družbah, ...

Poglej dokument
23. 12. 2020 - Stališča ZNS covid

Izvedba skupščin v fizični obliki v obdobju razglašene epidemije

Pri sklicu redne letne skupščine družbe smo naleteli na nas ...

Poglej dokument
16. 04. 2021 - Pravni nasveti covid

Priporočilo ZNS za uvrstitev začasnega znižanja prejemkov članov NS in UO v obdobju epidemije COVID-1 ...

Strokovni svet ZNS priporoča nadzornim svetom in upravnim o ...

Poglej dokument
05. 05. 2020 - Stališča ZNS - ZNS covid

IZJAVA o odpovedi delu prejemkov (SDH)

Poglej dokument
01. 04. 2020 - RAZNO-dolocimo kasneje covid