Slovenian Corporate Governance Code for Listed Companies

Reasons for the revision of the Code

Poglej dokument

09. 12. 2021 - Guidelines and codes javne delniške družbe

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d javne delniške družbe

Smernice za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ...

Namen priprave smernic za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov ...

Poglej dokument
08. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - mag. Katarina Dvorski in mag. Irena Prijović javne delniške družbe

Poročilo o analizi skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb za javne družb ...

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah morajo družbe, ki ...

Poglej dokument
17. 09. 2021 - Raziskave in študije javne delniške družbe

Praktični napotki za kakovostna pojasnila v izjavah o upravljanju

Namen praktičnih napotkov je družbam predstaviti sistematičen pristop k oblikovanju izja ...

Poglej dokument
01. 12. 2016 - Priporočila in kodeksi - ZNS javne delniške družbe

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

za družbe katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi vrednostnih papirjev (»borzne dru ...

Poglej dokument
01. 01. 2017 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d javne delniške družbe