Vloga občine pri poročanju o trajnosti

Glede na to, da se v vseh javnih podjetjih zelo ukvarjamo z ...

Poglej dokument
08. 03. 2024 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak občinske družbe

Izvajanje družbeniških pravic oz. vpogled v dokumentacijo družbe, ki je v lasti občine

Kot član NS občine želim posredno od družbe d.o.o., ki je v ...

Poglej dokument
12. 04. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. občinske družbe

Plačila članov nadzornih svetov v družbah, ki so v lasti občine

Prosimo vas za vaše mnenje v zvezi s plačili članov nadzorn ...

Poglej dokument
20. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. občinske družbe

Revizija in sistem notranjih kontrol ter revizijska komisija

Gradivo iz izobraževanja Korporacijsko upravljanje ...

Poglej dokument
29. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Polona Pergar Guzaj občinske družbe

Posebnosti upravljanja javnih gospodarskih družb

Gradivo iz izobraževanja Korporacijsko upravljanje ...

Poglej dokument
29. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - dr. Andreja Primec občinske družbe

Okvir upravljanja in razmerja med družbo in družbeniki, organi vodenja in nadzora, lojalnost družbi

Gradivo iz izobraževanja Korporacijsko upravljanje ...

Poglej dokument
29. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - Gorazd Podbevšek občinske družbe

Kandidatura za člana NS in odškodninski zahtevki zoper družbo

Ali je prav in dovoljeno, da se v nadzorni svet javnega pod ...

Poglej dokument
03. 01. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović občinske družbe