Pravica družbenikov do informacij in vpogleda v zadeve družbe

Podjetje št. 1. je v lasti podjetja št. 2. Lastniki podjetj ...

Poglej dokument
18. 10. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. poslovna skrivnost

Priporočilo ZNS glede ukrepanja nadzornega sveta v primeru protipravnega razkritja poslovne skrivnost ...

Strokovni svet ZNS članom nadzornih svetov priporoča, da v ...

Poglej dokument
21. 09. 2021 - Stališča ZNS poslovna skrivnost

Vpogled NS v dokumentacijo družbe

Ali sme NS vpogledati v seznam zaposlenih iz katerega je ra ...

Poglej dokument
23. 01. 2020 - Pravni nasveti poslovna skrivnost

Izjava o zaupnosti in varovanju poslovne skrivnosti družbe

Izjava o zaupnosti in varovanju poslovne skrivnosti družbe - VZOREC


  ...

Poglej dokument
09. 05. 2017 - Vzorci poslovna skrivnost

Javna objava Poslovnega načrta za tekoče leto

Član nadzornega sveta naše družbe sprašuje, zakaj na spletn ...

Poglej dokument
20. 04. 2021 - Pravni nasveti poslovna skrivnost

Zunanja strokovna pomoč članu NS in varovanje poslovnih skrivnosti

Prosimo vas za mnenje o ustreznosti ravnanja nadzornikov gl ...

Poglej dokument
25. 03. 2021 - Pravni nasveti poslovna skrivnost