Ponovno imenovanje predsednika NS

Ali je lahko predsednik nadzornega sveta, ki je odstopil s ...

Poglej dokument
25. 04. 2024 - Pravni nasveti - Lea Peček predsednikNS

Ali predsednik NS s članom uprave poleg pogodbe o zaposlitvi, z njim podpisuje tudi druge izvedbene p ...

Predsednik NS zastopa družbo nasproti poslovodjem (tako ZGD ...

Poglej dokument
27. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. predsednikNS

Izbor predsednika NS

Član nadzornega sveta je izrazil pričakovanje, da bo predse ...

Poglej dokument
26. 01. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović predsednikNS

Ali lahko, ko NS voli svojega predsednika, član NS glasuje o sebi kot kandidatu za predsednika?

Da ne bi prihajalo do različnih tolmačenj s strani ustanovi ...

Poglej dokument
26. 01. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović predsednikNS

Ali je dopustno širiti dnevni red začete seje NS, če se vsi prisotni člani s širitvijo ne strinjajo?

Predsednik nadzornega sveta je z vabilom sklical sejo. Pri ...

Poglej dokument
22. 12. 2021 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. predsednikNS

Imenovanje novega predsednika NS ob odstopu prejšnjega

Na seji NS je namestnik prevzel vodenje seje NS, ker je pre ...

Poglej dokument
10. 12. 2021 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović predsednikNS

Kdo obravnava pogodbo o zaposlitvi s poslovodstvom?

Ali je potrebno v delniški družbi, če pride do spremembe (d ...

Poglej dokument
31. 05. 2021 - Pravni nasveti predsednikNS

Podpis pogodbe o zaposlitvi z direktorjem javnega podjetja

Občina ima v lasti javno podjetje (komunalo). Ugotovili smo ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti predsednikNS