Sklepčnost na konstitutivni seji revizijske komisije

Nadzorni svet družbe je imenoval revizijsko komisijo, ki se ...

Poglej dokument
05. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. seja

Ali lahko člani uprave za udeležbo na sejah NS v odvisnih družbah uporabijo služben avto?

Člani uprave so v NS in upravnih odborih odvisnih družb, ko ...

Poglej dokument
08. 10. 2020 - Pravni nasveti seja

Izvedba seje NS na daljavo v primeru tehničnih težav

Seje NS se lahko izvajajo preko videokonference. Pri izvedbi se je pojavila težava, ko s ...

Poglej dokument
08. 10. 2020 - Pravni nasveti seja

Odstop člana nadzornega sveta na seji in sklepčnost seje

Imam funkcijo predsednika NS, ki šteje skupaj 2 člana (po s ...

Poglej dokument
04. 11. 2020 - Pravni nasveti seja

Ali je izplačilo sejnine odvisno od formata izvedbe seje?

Imamo sklep ustanovitelja, ki loči med »sejami« in »korespo ...

Poglej dokument
30. 11. 2020 - Pravni nasveti seja

Kdaj sklicati sejo NS po volitvah članov NS na skupščini?

Na naslednji skupščini delničarjev bodo izvoljeni 3 člani N ...

Poglej dokument
24. 06. 2021 - Pravni nasveti seja

Udeležba vodje notranje revizije na sejah RK NS

Revizijska komisija (RK) "družbe d.d." (ni javna delniška d ...

Poglej dokument
09. 04. 2021 - Pravni nasveti seja

Kdo je lahko prisoten na sejah revizijske komisije?

Prosim za pojasnilo 279. člena ZGD:
- Kdo je lahko pr ...

Poglej dokument
17. 02. 2021 - Pravni nasveti seja

Ali se lahko član NS sam odloči na kakšen način bo sodeloval na seji?

Poslovnik nadzornega sveta glede načina dela nadzornega sve ...

Poglej dokument
11. 02. 2021 - Pravni nasveti seja

Zvočno snemanje sej nadzornega sveta - tehnične zahteve

Raziskujemo vidike zvočnega snemanja sej nadzornega sveta ( ...

Poglej dokument
05. 01. 2021 - Pravni nasveti seja