Pravica delničarjev do imenovanja ali odpoklica članov NS

Z ženo sva delničarja v srednje velikem podjetju – 23,22 % ...

Poglej dokument
28. 02. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. skupščine

Vnaprejšnje imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov v odvisni družbi

Imamo vprašanje glede imenovanja revizorja za revidiranje r ...

Poglej dokument
05. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. skupščine

Pristojnost skupščine, da odloča o razrešnici organov vodenja in nadzora v javnem podjetju

Sem predsednik NS komunalnega podjetja (d.o.o.) in pripravl ...

Poglej dokument
08. 07. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. skupščine

Soglasje skupščine za sklenitev posla, ki ne spada v redno poslovanje

Družba A, ki je velika d.o.o., ima enega direktorja in tri ...

Poglej dokument
10. 03. 2022 - Pravni nasveti - Lea Peček, Odvetnica – partnerka, Odvetniška družba Peček Škrbec, o.p. d.o.o. skupščine

Korporativno upravljanje v občinskem podjetju

Imam nekaj vprašanj vezanih na korporativno upravljanje v občinskem podjetju:

    ...

    Poglej dokument
    07. 12. 2021 - Pravni nasveti - Gorazd Podbevšek skupščine

Spremembe sklica skupščine za že sklicane skupščine v primeru poslabšanja epidemioloških razmer

Družba d.d., je minuli petek na zahtevo večinskega delničar ...

Poglej dokument
11. 11. 2021 - Pravni nasveti skupščine

Izplačilo vmesnih dividend

Ali se vmesne dividende smejo izplačati samo, če statut pooblasti upravo, da to stori? Poglej dokument

22. 05. 2020 - Pravni nasveti skupščine

Objavljen predlog PKP6, ki ureja začasno ureditev organizacije in izvedbe elektronskih in virtualnih ...

Vlada je objavila Predlog zakona o interventnih ukrepih za ...

Poglej dokument
02. 09. 2021 - Aktualno skupščine

Stališče ZNS - Vpliv pandemije COVID-19 na korporativno upravljanje

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) ocenjuje, da bodo učinki razglasitve pandemije COV ...

Poglej dokument
25. 03. 2021 - Stališča ZNS skupščine

Seznanitev s pravili za udeležbo in glasovanje na elektronski oziroma virtualni skupščini na podlagi ...

Seznanitev s pravili za udeležbo in glasovanje na skupščini po ZIUOPDVE kot podlaga za s ...

Poglej dokument
17. 12. 2020 - ZNS - Lea Peček, strokovna sodelavka ZNS skupščine

Priporočilo ZNS glede pridobitve ustreznih podlag za dajanje soglasij NS za izvedbo elektronskih in v ...

Strokovni svet ZNS priporoča, da nadzorni sveti v družbah, ...

Poglej dokument
23. 12. 2020 - Stališča ZNS skupščine

Kdaj sklicati sejo NS po volitvah članov NS na skupščini?

Na naslednji skupščini delničarjev bodo izvoljeni 3 člani N ...

Poglej dokument
24. 06. 2021 - Pravni nasveti skupščine

Izvedba skupščin v fizični obliki v obdobju razglašene epidemije

Pri sklicu redne letne skupščine družbe smo naleteli na nas ...

Poglej dokument
16. 04. 2021 - Pravni nasveti skupščine