Aktualno

Objavljen predlog PKP6, ki ureja začasno ureditev organizacije in izvedbe elektronskih in virtualnih skupščin gospodarskih družb

02. 09. 2021

skupščinecovi

Vlada je objavila Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP6), ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19. Zakon je Vlada že poslala v obravnavo in sprejem v Državni zbor RS. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Besedilo predloga zakona lahko najdete na povezavi.

NAMEN UKREPA
Namen začasnega posega v obstoječe določbe ZGD-1 na tem področju v PKP6 je družbam v času epidemije Covid-19 omogočiti pravno predvidljivost glede organizacije skupščin in tudi varno in učinkovito izvedbo skupščin na daljavo brez fizične prisotnosti družbenikov ali delničarjev.
 
ZAKONODAJALEC JE SLEDIL PREDLAGANIM REŠITVAM STROKE

PKP6 bo začasno uredil možnost izvedbe elektronskih in virtualnih skupščine v gospodarskih družbah (brez zahteve po izrecni statutarni ureditvi). Pri tem je zakonodajalec v tem delu sledil predlaganim rešitvam iz spomladi predlaganega predloga Zakona o začasnih ukrepih na področju prava gospodarskih družb za omejitev posledic epidemije Covid-19.
 
NA KATERE DRUŽBE SE ZAKON NANAŠA
Začasna ureditev tega področja v PKP6 velja za delniške družbe, ob smiselni uporabi teh določil pa skladno z izrecno zakonsko določbo PKP6 tudi za komanditne družbe in evropsko delniško družbo. V primeru družb z omejeno odgovornostjo PKP6 rahlja zahteve za izvedbo t.i. korespondenčnih skupščin, za izvedbo katerih bo v času epidemije zadoščalo soglasje zgolj večine družbenikov. V preostalih primerih, kjer ZGD-1 zahteva potrditev sprejetih sklepov s strani notarja, pa se bodo rešitve, ki jih zakon uvaja za delniško družbo, lahko smiselno uporabljale tudi za družbe z omejeno odgovornostjo.
 
UPORABA ZAKONA LE V ČASU EPIDEMIJE IN ZA ŽE SKLICANE SKUPŠČINE
Določbe tega zakona se uporabljajo za skupščine sklicane v času epidemije in bodo veljale tudi za že sklicane skupščine teh družb pred uveljavitvijo tega zakona.
Na podlagi primerjalnega pregleda tega področja v drugih članicah EU glede odziva na omejitve povezane z okoliščinami za zajezitev epidemije Covid-19, ugotavljamo, da je večina članic EU takšne rešitve uveljavila že v marcu 2020, ko je bil prvi val epidemije in se zdaj podaljšujejo do vključno leta 2021.
Na ZNS poudarjamo, da je pomembno, da se družbam in delničarjem teh družb zagotovi pravno predvidljivost glede izvedbe skupščin v skladu s finančnim koledarjem družbe. Na ZNS zato opozarjamo na pravočasno podaljševanje veljavnosti teh določb, če se uresničijo napovedi glede pričakovanega tretjega vala epidemije v začetku leta 2021, ko je tudi čas za pripravo večine skupščin javnih delniških družb.
 
MOŽNOST IZPODBIJANJA SKUPŠČINSKIH SKLEPOV

PKP6 posega tudi v ureditev možnosti izpodbijanja sklepov skupščine, saj je to na elektronskih ali virtualnih skupščinah možno, četudi delničarji izpodbijanja skupščinskih sklepov niso napovedali v skladu z določili ZGD-1. Izključena pa je možnost izpodbijanja sklepa, sprejetega na elektronskih ali virtualnih skupščin, zaradi tehničnih motenj na strani delničarja, in zaradi omejitve delničarjeve pravice do obveščenosti v skladu z določili PKP6, ki je posledica izvedbe virtualne skupščine.
 
PRAVILA DOLOČI POSLOVODSTVO, SOGLASJE PODA NADZORNI SVET
Za izvedbo elektronskih ali virtualnih skupščin bo potrebno soglasje organa nadzora, poslovodstvo pa mora zagotoviti vse pogoje in natančno določiti pravila za njihovo izvedbo v skladu z določbami PKP6.
ZNS člane organov nadzora opozarja na dolžno skrbnost pri podajanju soglasij poslovodstvom glede pravil za izvedbo teh skupščin.
 
POGLAVITNE REŠITVE ZA IZVEDBO ELEKTRONSKIH IN VIRTUALNIH SKUPŠČIN:
- omogoča se izvedba skupščin z uporabo elektronskih sredstev, brez fizične prisotnosti delničarjev na skupščini (t.i. elektronske skupščine), brez zahteve po statutarni ureditvi tega vprašanja. Za razliko od virtualnih skupščin se pri elektronskih skupščinah še zmeraj zahteva, da je skupščina izvedena na kraju zasedanja skupščine s fizično prisotnostjo uradnih oseb družbe (članov organa vodenja in/ali nadzora družbe, predsednika skupščine in notarja) in da imajo delničarji možnost izbire, da osebno pridejo na zasedanje skupščine ali pa izvršujejo glasovalno pravico z uporabo elektronskih sredstev;
- omogoča se izvedba (čistih) virtualnih skupščin. Za razliko od elektronskih skupščin se virtualna skupščina ne izvede kot fizično zasedanje na določenem kraju, ampak se tako uradne osebe družbe kot tudi delničarji udeležijo skupščine izključno z uporabo formalno določenih elektronskih sredstev;
- omogoča se, da lahko poslovodstvo družbe s soglasjem organa nadzora v sklicu skupščine določi, da lahko delničarji glasujejo tudi po pošti pred zasedanjem skupščine;
- s pomočjo elektronskih sredstev prek prenosa slike in tona se omogoča sodelovanje organov vodenja ali nadzora na skupščini, ki poteka s pomočjo elektronskih sredstev;
- določajo se posebna pravila glede priprave zapisnika in ugotavljanja identitete delničarjev na virtualnih in elektronskih skupščinah, ki bodo potekale s pomočjo elektronskih sredstev. Način preverbe identitete osebe, ki je sklicala virtualno skupščino in predsednika te skupščine, določajo s PKP6 spremenjena določila Zakona o notariatu, ki omogočajo, da se identiteta preveri na podlagi uveljavljenih in pravno priznanih nivojev zaupanja;
- glede na to, da pri izvedbi elektronske ali virtualne skupščine lahko pride do tehničnih motenj, ki niso na strani družbe, posledica teh motenj pa je lahko okrnitev pravic delničarja, se izključuje možnost izpodbijanja sklepa skupščine v navedenih primerih. Prav tako izpodbijanje sklepa virtualne skupščine ne more temeljiti na kršitvi delničarjeve pravice do obveščenosti, če je ta zaradi tehničnih omejitev izvedbe virtualne skupščine (in zgolj iz navedenega razloga) pod pogoji zakona po prostem preudarku poslovodstva omejena;
- določa se posebno pravilo glede izvedbe t.i. korespondenčnih skupščin družb z omejeno odgovornostjo;
- s posebnimi pravili se omogoči tudi izvedba skupščin, sklicanih pred uveljavitvijo tega zakona. Te skupščine bodo prav tako lahko potekale s pomočjo elektronskih sredstev (kot elektronske ali virtualne skupščine).

Največkrat prenešene vsebine

Zakaj je modro ustanoviti svetovalni odbor?

Ko podjetje zelo zraste, pri korporativnem upravljanju pogo ...

Poglej dokument
19. 02. 2024 - Aktualno - Podjetna Slovenija nadzorni svet

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri