Udeležba članov NS (predstavniki delavcev) na "Steering Comitee" srečanjih

V družbi smo pristopili k izvedbi velikega projekta v sodel ...

Poglej dokument
31. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Prejemki članov nadzornega sveta - predstavniki zaposlenih

Sem član nadzornega sveta – predstavnik zaposlenih v družbi ...

Poglej dokument
08. 05. 2023 - Pravni nasveti - Gorazd Podbevšek sodelovanje delavcev

Nezdružljivosti članstva predstavnikov delavcev v NS družb v večinski lasti države

Zanima nas kako je v primeru predstavnikov delavcev, članov ...

Poglej dokument
15. 02. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Stališče ZNS - Članstvo predstavnikov delavcev v RK po ZSDU in ZGD-1

Zakonski okvir za sodelovanje delavcev v revizijski komisij ...

Poglej dokument
30. 03. 2020 - Stališča ZNS - ZNS sodelovanje delavcev