Neodvisnost članov nadzornega sveta - revizijska komisija in delavski predstavniki

Prosim vas za odgovor glede neodvisnosti članov nadzornega ...

Poglej dokument
20. 06. 2024 - Pravni nasveti - Lea Peček sodelovanje delavcev

Poročanje na svetu delavcev o sejah nadzornega sveta

V družbi je prišlo do zamenjave sveta delavcev (SD) in pred ...

Poglej dokument
06. 12. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Katere izzive sodelovanja delavcev v organih nadzora smo zaznali v praksi?

Izobraževanje za delavske predstavnike v nadzornih svetih

Poglej dokument
05. 10. 2023 - Gradiva izobraževanj - dr. Valentina Franca sodelovanje delavcev

Udeležba članov NS (predstavniki delavcev) na "Steering Comitee" srečanjih

V družbi smo pristopili k izvedbi velikega projekta v sodel ...

Poglej dokument
31. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Prejemki članov nadzornega sveta - predstavniki zaposlenih

Sem član nadzornega sveta – predstavnik zaposlenih v družbi ...

Poglej dokument
08. 05. 2023 - Pravni nasveti - Gorazd Podbevšek sodelovanje delavcev

Nezdružljivosti članstva predstavnikov delavcev v NS družb v večinski lasti države

Zanima nas kako je v primeru predstavnikov delavcev, članov ...

Poglej dokument
15. 02. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Stališče ZNS - Članstvo predstavnikov delavcev v RK po ZSDU in ZGD-1

Zakonski okvir za sodelovanje delavcev v revizijski komisij ...

Poglej dokument
30. 03. 2020 - Stališča ZNS - ZNS sodelovanje delavcev