Stališče ZNS o možnosti opravljanja funkcije člana nadzornega sveta preko organizacijske oblike s.p.

Strokovni svet ZNS se je opredelil glede možnosti opravljanja funkcije člana organa nadz ...

Poglej dokument
30. 05. 2018 - Stališča ZNS stališčaZNS

Stališče ZNS glede izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana organa vodenja po 273. členu ZGD-1 (im ...

Strokovni svet ZNS se je opredelil do izpolnjevanja zakonsk ...

Poglej dokument
23. 11. 2021 - Stališča ZNS stališčaZNS

Stališče ZNS - Vpliv pandemije COVID-19 na korporativno upravljanje

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) ocenjuje, da bodo učinki razglasitve pandemije COV ...

Poglej dokument
25. 03. 2021 - Stališča ZNS stališčaZNS

Priporočilo ZNS članom RK in NS glede spremljanja neodvisnosti revizorjev

Strokovni svet ZNS opozarja na doslednost nadzornih svetov ...

Poglej dokument
28. 08. 2020 - Stališča ZNS stališčaZNS

Do kdaj morajo družbe, ki so postale SJI oblikovati NS in RK in kakšne so sankcije?

Ali imate na ZNS oblikovano stališče do kdaj bi morale druž ...

Poglej dokument
08. 06. 2021 - Pravni nasveti stališčaZNS

Stališče ZNS glede dostopa do arhiva nadzornega sveta po prenehanju funkcije člana NS

Strokovni svet ZNS opozarja, da imajo nekdanji člani nadzor ...

Poglej dokument
09. 09. 2020 - Stališča ZNS - ZNS stališčaZNS

Strokovno stališče ZNS glede implementacije 2. odst. 514.a čl. ZGD-1

Strokovni svet ZNS se je opredelil do implementacije drugeg ...

Poglej dokument
06. 05. 2021 - Stališča ZNS - ZNS stališčaZNS

Stališče ZNS glede kandidatur funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili ...

Združenje nadzornikov Slovenije se je opredelilo do kandida ...

Poglej dokument
27. 10. 2020 - Stališča ZNS - ZNS stališčaZNS