Združenje nadzornikov Slovenije

Katja Mihelič Sušnik

Leta 2004 je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter se po študiju zaposlila v podjetju Merkur d.d., kjer je opravljala delo na področju tržnih raziskav in nabave. Leta 2009 se je zaposlila v Novi KBM d.d., kjer je o bančnih storitvah svetovala pravnim osebam, nato pa se je leta 2011 zaposlila na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer že vsa leta aktivno izvaja delo na področju preiskav sumov korupcije v bankah ter družbah s kapitalsko naložbo države. Je soavtorica Ocene stanja v slovenskem bančnem sistemu z vidika sistemske korupcije ter mnenja in priporočil KPK o sistemskih korupcijskih tveganjih DUTB d.d. V času zaposlitve na komisiji je izvedla vrsto usposabljanj na tematiko načrtov integritete, korupcijskih tveganj v družbah s kapitalsko naložbo države ter vodila dogodke komisije ob dnevih boja proti korupciji. Od leta 2017 na komisiji vodi Službo za nadzor in preiskave, ki opravlja nadzor nad izvajanjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, še vedno pa vodi tudi konkretne postopke ter izvaja preventivne aktivnosti na področju korupcijskih tveganj v povezavi s postopki upravljanja državnih naložb, postopki kadrovanja v družbah s kapitalsko naložbo države ter upoštevanjem najvišjih standardov etike in integritete v okviru korporativnega upravljanja teh družb.