Seminar

Upravljanje nasprotij interesov za člane uprav in nadzornih svetov

online (Zoom) | 22. maj 2024 | 8.30 - 14.30

Namen seminarja z delavnico

je udeležencem predstaviti priporočeno prakso glede prepoznavanja, razkrivanja in upravljanja oz. odpravljanja nasprotij interesov. Bistvo njihovega obvladovanja je zagotavljanje lojalnosti družbi, ki jo ti člani vodijo ali nadzirajo. Pri tem moramo biti kot člani organov vodenja proaktivni, da bi lahko svoje pristojnosti izpolnjevali z dolžno skrbnostjo. Na seminarju z delavnico vam bomo predstavili kaj pomeni zagotavljanje lojalnosti družbi, kaj so običajni posli, ki ne predstavljajo nasprotij interesov in kako se tem nasprotjem izogibati ter kako ravnati, kadar to ni mogoče ali smo celo predmet vplivanja na naše neodvisno odločanje. Preko primerov iz prakse se bomo o vseh fazah obvladovanja nasprotij interesov pogovorili in rešitve sproti preizkušali. Čas pa bomo namenili tudi vsem vrstam možnih ukrepov za njihovo obvladovanje. Seminar bomo zaključili z delavnico, kjer se bomo ločili v skupine in o konkretnem primeru iz prakse soočili naša mnenja.

Prepoznavanje, razkrivanje, obvladovanje in odprava nasprotij interesov

Obstoj nasprotja interesov ne pomeni, da je določen član organa vodenja ali nadzora v družbi storil karkoli napačnega, pomeni le, da je treba to nasprotje prepoznati, razkriti in ustrezno ukrepati.


Komu je seminar namenjen?

- Predsednikom in članom nadzornih svetov/upravnih odborov ter komisij.
- Predsednikom in članom uprav.
- Sekretarjem uprave in nadzornega sveta/upravnega odbora.
- Pooblaščencem za korporativno integriteto.
- Predstavnikim strokovnih služb v družbi.
- Predstavnikom delničarjev.

Slovenski gospodarski prostor je majhen, zato je tema nasprotja interesov toliko bolj aktualna za organe gospodarskih družb. Z novelo ZGD-1G smo v letu 2012 v 38.a členu ZGD-1 prvič zakonsko opredelili, kaj nasprotje interesov je in kakšne pravice in obveznosti imajo posamezni organi gospodarskih družb v zvezi s tem. Ker je zakonska ureditev relativno skopa, se ta problematika bistveno nadgrajuje s priporočili dobre prakse. Tako je Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb v zadnji posodobitvi iz leta 2016 z začetkom veljavnosti kodeksa v 2017 predstavil več načel, ki organe nadzora napotujejo k dobri praksi in z ukrepi v primeru nasprotja interesov nadgrajujejo načela o prepovedi konkurence, neodvisnosti in lojalnosti članov organov vodenja in nadzora. Bistveno manj pa kodeksi obravnavajo prepoznavanje nasprotij interesov članov uprav, ki pa je bolj zakonsko urejeno.

Strokovni izvajalci

 

Program

22. 05. 2024

8.25
Prijava in registracija udeležencev (ZOOM)
8.30
DEFINICIJA NASPROTJA INTERESOV
 • Kaj je interes družbe.
 • Zagotavljanje lojalnosti družbi.
 • Sklepanje poslov s povezanimi osebami po ZGD-1K.
 • Definicije nasprotja interesov po ZGD-1K, ZSDH-1 in ZintPK-C.
 • Izogibanje nasprotju interesov.
dr. Miha Juhart dr. Miha Juhart
Gorazd Podbevšek Gorazd Podbevšek
mag. Irena Prijović mag. Irena Prijović
10.00
Odmor
10.15
DEFINICIJA NASPROTJA INTERESOV - nadaljevanje
 • Izogibanje nasprotju interesov.
 • ObičajnI posli.
 • Izjava o neodvisnosti in najpogostejša razmerja odvisnosti.
*
POSTOPEK OBRAVNAVE NASPROTJA INTERESOV


Prepoznavanje nasprotja interesov

 • Kakšna je razlika med dejanskim in potencialnim nasprotjem interesov?
 • Najpogostejši primeri nasprotij interesov članov organov nadzora iz kodeksov.
 • Namen izjave o neodvisnosti za člane nadzornih svetov in kaj pomeni neodvisnost.

Razkritje nasprotja interesov

11.30
Odmor
11.45
POSTOPEK OBRAVNAVE NASPROTJA INTERESOV - nadaljevanje

Ukrepanje – odprava ali obvladovanje nasprotja interesov

 • Presoja o obstoju (potencialnega) nasprotja interesov in sklep organa nadzora.
 • Izvzetje iz odločanja.
 • Izvzetje iz razprave.
 • Prenehanje funkcije.

Sankcioniranje

Ravnanje ob izvajanju političnih in drugih pritiskov na neodvisno odločanje

 • Prepoznavanje kaj je politični pritisk ali pritisk tretjih oseb.
 • Obvestilo članom NS družbe, ki jo član nadzoruje.
 • Prijava na KPK in drugim pristojnim organom .
12.45
Odmor
13.00
PRAKTIČNI PRIMERI PREPOZNAVANJA, RAZKRIVANJA, UPRAVLJANJA IN ODPRAVE NASPROTIJ INTERESOV


Delavnica - delo v skupinah.

14.15
Zaključek

* Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.

LOKACIJA

Izobraževanje bo potekalo ONLINE (Zoom).

 

PLAČILO

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) delovna dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec (ID DDV: SI80341942).

Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5 % popust.
Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke.

 

ODJAVE

O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) delovna dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

VAROVANJE PODATKOV

Skladno s 4. členom Politike zasebnosti in Splošnimi pogoji dogodkov se dogodki, ki jih organizira ZNS ali pri katerih ZNS sodeluje, lahko snemajo slikovno (video posnetki) in/ali zvočno (zvočni posnetki) ali/in se fotografirajo. S prijavo na posamezni dogodek potrjujete, da ste s tem seznanjeni in podate predhodno soglasje.


Več informacij

 Nina Lajovec

Nina Lajovec

vodja pisarne
Združenje nadzornikov Slovenije
01 / 5308 640
e-pošta


Aktualni dogodki

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri