Posli s povezanimi osebami in opravljanja funkcije direktorja v več gospodarskih družbah

Ali je solastnik družbe (družbenik ima pravico do enega čla ...

Poglej dokument
20. 02. 2024 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. direktor

Kandidatura člana NS za direktorja

Ali je članstvo v nadzornem svetu po 255. členu ZGD-1 ovira ...

Poglej dokument
14. 09. 2020 - Pravni nasveti direktor

Trajanje mandata direktorja, če je sklep NS v nasprotju s statutom družbe

Direktorju družbe je nadzorni svet eno leto pred iztekom ma ...

Poglej dokument
14. 10. 2020 - Pravni nasveti direktor

Ali pošto naslovljeno na NS posredujem tudi direktorju družbe?

Na družbo je prispela pošta za predsednika nadzornega sveta ...

Poglej dokument
02. 06. 2021 - Pravni nasveti direktor

Kdo obravnava pogodbo o zaposlitvi s poslovodstvom?

Ali je potrebno v delniški družbi, če pride do spremembe (d ...

Poglej dokument
31. 05. 2021 - Pravni nasveti direktor

Podpis pogodbe o zaposlitvi z direktorjem javnega podjetja

Občina ima v lasti javno podjetje (komunalo). Ugotovili smo ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti direktor