O ZNS

Organi ZNS

 

Predsednik ZNS
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Gorazd Podbevšek predsednik mandat do leta 2024
Upravni odbor
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Gorazd Podbevšek predsednik mandat do leta 2024
Marjan Batagelj član mandat do leta 2024
Klemen Boštjančič član mandat do leta 2024
Dr. Andrej Fatur član mandat do leta 2023
Tjaša Ficko članica mandat do leta 2024
Dr. Miha Juhart član mandat do leta 2024
Mira Puc članica mandat do leta 2024
Cvetka Selšek članica mandat do leta 2024
Dr. Barbara Smolnikar članica mandat do leta 2024
Nadzorni odbor
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Mag. Barbara Gorjup članica mandat do leta 2024
Mag. Vesna Pogačar namestnica predsednika mandat do leta 2024
Sašo Rink predsednik mandat do leta 2024
Častno razsodišče
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Dr. Vojko Anton Antončič član mandat do leta 2024
Dr. Bogomir Kovač nadomestni član mandat do leta 2024
Dr. Milena Fornazarič članica mandat do leta 2024
Aleš Avbreht nadomestni član mandat do leta 2024
Nina Potisek članica mandat do leta 2024
Mag. Pavao Hajdinjak nadomestni član mandat do leta 2024
Programski svet
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Mag. Marko Djinović član mandat do leta 2021
Dr. Marko Jaklič član mandat do leta 2021
Andreja Kert članica mandat do leta 2021
Milena Pervanje članica mandat do leta 2021
Mag. Andrej Šercer član mandat do leta 2021
Mag. Blanka Vezjak članica mandat do leta 2021
Irena Vincek članica mandat do leta 2021
Strokovni svet
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Borut Jamnik predsednik mandat do leta 2021
Dr. Borut Bratina podpredsednik mandat do leta 2021
Dr. Andrej Fatur član mandat do leta 2023
Dr. Miha Juhart član mandat do leta 2024
Gorazd Podbevšek član mandat do leta 2021
Mag. Irena Prijović član mandat do leta 2021
Izvršni direktor in strokovna služba
Ime in priimek Funkcija Mandat do
Mag. Irena Prijović izvršna direktorica
Mag. Rada Sibila Potočnik pomočnica izvršne direktorice
Katarina Romih vodja pisarne